Nieuws - 23 juni 2011

Nieuwe lerarenopleiding: Nog meer studenten naar Wageningen

Na de zomer is Wageningen een onderwijsinstelling rijker, namelijk Stoas Hogeschool. Maar wat doet deze hogeschool precies en hoeveel studenten komen er?

21-campus-2011-Stoas.jpg
De komst van Stoas in zes vragen.
1. Wat?
Stoas Hogeschool leidt tweedegraads docenten op in het groene domein en heeft twee vestigingen, in Den Bosch en Dronten. In totaal telt Stoas bijna achthonderd studenten, waarvan de helft in deeltijd studeert. Uit efficiencyoverwegingen heeft de hogeschool besloten om de vestigingen samen te voegen op een nieuwe locatie, namelijk Wageningen.
2. Waarom Wageningen?
Wageningen ligt centraal en het groene domein van Wageningen UR sluit goed aan bij dat van Stoas Hogeschool, aldus directeur Madelon de Beus. 'Deze vestigingsplaats biedt meer mogelijkheden voor doorstroom naar de universiteit.' De directeur ziet ook kansen voor inhoudelijke samenwerking. Zo heeft Stoas al contacten met de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies, waarmee de hogeschool volgend jaar de Onderwijs Research Dagen organiseert.
3. Twee hbo's?
Voor concurrentie met Van Hall Larenstein (VHL) is De Beus niet bang. 'Vanwege de educatieve invalshoek zitten wij meer in de hoek van de sociale wetenschappen. VHL leidt daarentegen ingenieurs op, echte specialisten. Dat kan elkaar juist aanvullen. Misschien is onze educatieve minor interessant voor VHL-studenten en andersom. Ook onze kopopleiding, voor na het hbo, kan interessant zijn.'
Een fusie met Wageningen UR staat niet op de agenda. De Beus: 'We horen bij de Aeresgroep, met onder meer CAH Dronten en praktijkcentrum PTC+. We zoeken in Wageningen samenwerking op de inhoud.'
4. Waar?
Begin juli neemt Stoas tijdelijk haar intrek in het leegstaande gebouw aan de Churchillweg waar vroeger Diedenoort zat. In 2013 zal de hogeschool haar intrek nemen in een nieuw gebouw aan de Mansholtlaan tegenover de campus naast het NIOO-KNAW, het instituut voor ecologisch onderzoek. Dit najaar gaat de eerste paal de grond in.
5. Hoeveel?
De hogeschool heeft tussen de 750 en 800 studenten, waarvan de helft in deeltijd studeert. In september verwacht Stoas honderd eerstejaars voltijdstudenten. Een deel daarvan komt in Wageningen wonen. Daarmee ontstaat meer druk op de toch al te krappe Wageningse kamermarkt. Maar volgens De Beus valt dat mee: slechts twintig ouderejaars hebben volgens haar aangegeven ook naar Wageningen te willen verhuizen.
De eerstejaars, en geïnteresseerde ouderejaars, kunnen meelopen met de introductiedagen (AID) in Wageningen. Waarschijnlijk doen tussen de veertig en tachtig Stoasstudenten mee.
Ze kunnen ook lid worden van de bestaande Wageningse studentenverenigingen.
6. Wie?
Stoasstudenten komen uit heel Nederland en zijn van alle leeftijden. De jongeren die de voltijdstudie doen, zijn in eerste instantie vooral vakinhoudelijk geïnteresseerd. De deeltijdstudenten geven vaak al les, bijvoorbeeld op het vmbo. Stoas heeft sinds twee jaar de deeltijdmasterstudie 'Leren en innoveren', die bovendien ook mensen uit het bedrijfsleven trekt.
Toch hebben de studenten allemaal iets gemeen. De Beus: 'Stoasstudenten zijn ecologisch intelligente mensen, die vanuit een breder perspectief kijken en mensen met elkaar verbinden.'