Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe leerstoel voor cultuurhistorie en planning

Wageningen krijgt binnenkort een nieuwe Belvedere-leerstoel Landschapsplanning. De leerstoel gaat uit van het stimuleringsprogramma Belvedere van de vier ministeries die zich met ruimtelijke ordening bezighouden. Het programma wil meer cultuurhistorie als uitgangspunt in ruimtelijke planning stimuleren.
De nieuwe leerstoel zal vallen onder de leerstoelgroep Ruimtelijke planvorming van prof. Arnold van der Valk. Van der Valk verwacht van de leerstoel een nieuwe stimulans. Hij vindt de conferentie ‘Multiple Landscape - Merging past and present in landscape planning’ van begin volgende week een mooie opmaat voor de sterk stijgende aandacht voor cultuurhistorie en planning. | M.W.