Nieuws - 18 augustus 2017

Nieuwe leerstoel Urbane Economie

tekst:
Roelof Kleis

De leerstoelgroep Economie van Consument en Huishoudens gaat verder als Urbane Economie. Alumnus Eveline van Leeuwen wordt de nieuwe leerstoelhouder.

© Peter Gerritsen

Van Leeuwen (1978) is nu nog universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam. Met ingang van oktober verkast ze naar Wageningen, waar ze de opvolger wordt van Gerrit Antonides die met emeritaat is. Van Leeuwen heeft in Wageningen Landgebruiksplanning gestudeerd, maar promoveerde in Amsterdam bij de afdeling Ruimtelijke Economie van Piet Rietkamp.

De belangstelling voor de economie was er volgens Van Leeuwen al tijdens de studie landgebruiksplanning, die ze in 2002 afrondde. ‘Ik heb bij Wim Heijman, hoogleraar Regionale Economie, college gelopen. Hij was ook de begeleider van mijn afstudeervak. Dat wordt nu een collega. Leuk. Mijn afstudeervak bij het LEI ging ook over regionale economie: een onderzoek naar zogeheten input- en outputtabellen. Zo’n matrix geeft inzicht in het economisch verkeer tussen sectoren in een bepaald gebied.’

New professionals.jpg

Towns today
Een presentatie van dat onderzoek leverde Van Leeuwen een verzoek op van hoogleraar Peter Nijkamp om naar Amsterdam te komen voor een promotiestudie. ‘Maar ik was nog niet klaar, ik moest nog een jaar. Ik heb daarop mijn stage in Amsterdam gedaan.’ Die stage werd gevolgd door een promotie (2008) op het proefschrift:  Towns today; contemporary functions of small and medium-sized towns in the rural economy.

‘Samen met collega’s elders in Europa hebben we een dataset opgebouwd met tal van gegevens over het economisch doen en laten van huishoudens en bedrijven in dertig regio’s verdeeld over vijf landen’, legt Van Leeuwen uit. ‘Dan heb je het over vragen als waar doe je boodschappen, waar werk je, etc. Ook weer met als doel input-output tabellen te maken om het economisch verkeer in kaart te brengen. Zo’n matrix geeft je inzicht in de interacties
tussen stad en platteland.’

Inhoudelijk is het interessant en ik wilde ook graag in Wageningen werken
Eveline van Leeuwen

Van Leeuwen won diverse prijzen, zowel met haar masterthesis als met een aantal van haar wetenschappelijke artikelen. Ook ontving ze een Aspasia-beurs van de NWO. Toen ze gevraagd werd een gooi te doen naar de nieuwe leerstoel, hoefde ze niet lang na te denken. ‘Inhoudelijk is het interessant en ik wilde ook graag in Wageningen werken. Ik werk bij de VU op een mooie afdeling, maar het is ook pas mijn eerste werkgever. Ik heb de behoefte om eens in een andere omgeving aan de slag te gaan.’ 

Levensttijl
De leeropdracht die Van Leeuwen meekrijgt is de Urbane Economie. ‘Eigenlijk alle economie die zich richt op de geografische eenheid van de stad of de regio. Ja, dat is een breed begrip. Met de definitie van de stad kun je al alle kanten op. Ik richt me op de economie van duurzame consumptie/gezonde levensstijl (hoe maken mensen in de stad keuze’s, welke ruimtelijke determinanten spelen daarbij een rol) en economie en beleid op het grensvlak van stad en platteland.

Eveline van Leeuwen3.jpg

Urbane Economie vervangt de bestaande leerstoel Economie van Consument en Huishoudens. Het gaat hier om een van de kleinere leerstoelgroepen van Wageningen. De leerstoelgroep kreeg in de jongste visitatieronde een score van drie mee en behoort daarmee op dit moment tot de achterhoede binnen de onderzoeksschool van de sociale wetenschappen WASS

Hoe Van Leeuwen een en ander in gaat vullen is nog niet duidelijk. ‘Ik wil in ieder geval dat het onderzoek geïntegreerd is in de Wageningse omgeving en een aanvulling is op de leerstoelgroepen die er al zijn. Er wordt her en der al veel onderzoek gedaan naar de stad. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, stadslandbouw en ecosysteemdiensten. Ik wil daarom eerst inventariseren wie er bezig zijn met processen die spelen in de stad, welke economische aspecten daar aanzitten en waar nog vragen liggen. Daar komt dan zeker een mooi plan uit. Ik ben daarnaast ook benieuwd naar de onderwijsbehoefte van studenten.’