Nieuws - 14 november 2002

Nieuwe leden taakgroep studentenwerving willen aandacht voor MSc

Nieuwe leden taakgroep studentenwerving willen aandacht voor MSc

De studentenwervingscampagne van Wageningen Universiteit spreekt scholieren aan. Dat denken de studenten die in de Taakgroep Studentenwerving plaatsnemen. De taakgroep is in 1999 in het leven geroepen en moet het college van bestuur adviseren. Na drie jaar maken de leden van de taakgroep plaats voor opvolgers. Wat beter moet is de werving van MSc-studenten, vinden ze.

Geke Bosselaar, Sandra Snel en Dennis Schilder zijn gekozen als nieuwe studentenvertegenwoordigers, omdat zij actief betrokken waren bij voorlichting en studentenwerving. Naast de drie studenten bestaat de taakgroep uit rector prof. Bert Speelman, directeuren van onderwijsinstituten en kenniseenheden, een communicatieco?rdinator, een schooldecaan en afgevaardigden van KLV en de scholierensite van de universiteit vwo-campus.

"Men besloot destijds dat er een goede campagne moest komen in plaats van losse acties", zegt Antoine Miltenburg. Hij zat de afgelopen drie jaar als studentenlid in de taakgroep. Zowel Miltenbrug als de nieuwe leden zijn positief over de wervingscampagne die als centrale uitgangspunten het begrip 'University for Life Sciences' en het thema 'Je word Wakker in Wageningen' heeft. "Tijdens de nationale Studie Beurs in oktober in Utrecht waren er rasechte Amsterdammers die zeiden: h?, jullie hebben een leuke economieopleiding", zegt Bosselaar. Volgens haar hangt de stabilisatie van het aantal aanmeldingen voor de universiteit sterk samen met de campagne. "De campagne is heel erg aansprekend," vindt ook Sandra Snel. "Wageningen komt als geheel naar voren en wordt niet alleen geassocieerd met landbouw."

Een aantal punten kan volgens de studenten echter nog verbeterd worden. "De website voor scholieren moet flitsender en enthousiaster", vindt Dennis Schilder. Volgens hem moet er ook meer aandacht zijn voor de werving van MSc-studenten. Studenten die in Wageningen een BSc-opleiding doen, hebben de mogelijkheid hun MSc-opleiding aan een andere universiteit te volgen. "Menige universiteit, ook buiten Nederland, wil zich op die markt gaan ori?nteren", aldus Schilder. Tegelijkertijd heeft ook Wageningen hierdoor een grote doelgroep. "We willen de mastervoorlichting goed op poten zetten", zegt Bosselaar. | L.M.