Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe kas vermindert energiegebruik tuinbouw niet

Nieuwe kas vermindert energiegebruik tuinbouw niet

Nieuwe kas vermindert energiegebruik tuinbouw niet

Wanneer tuinders hun oude kassen vervangen, gaan ze per vierkante meter niet per se minder energie verbruiken. Weliswaar besparen ze energie dankzij nieuwe maatregelen, maar ze gaan vaak intensiever telen en dat vraagt weer extra energie. Of het energieverbruik voor de hele sector door deze tegengestelde ontwikkelingen zal stijgen of dalen, is volgens ir Robert Bakker van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) niet bekend. Bakker baseert zich op de studie Leeftijd bedrijven en energiebesparende opties in de glastuinbouw, die het LEI binnenkort publiceert

In nieuwe kassen gebruiken tuinders energiebesparende technieken zoals een klimaatcomputer en een tank voor warmte-opslag. De kassen zijn beter geïsoleerd en ze laten meer zonlicht door. Om de nieuwe kassen te kunnen betalen, stappen tuinders echter vaak over op een intensievere bedrijfsvoering met teelten als tomaat, komkommer, paprika of belichte rozen. Een intensievere teelt vraagt meer kooldioxide, waarvoor de tuinders moeten stoken

Volgens de Meerjaren Afspraak Energie (MJA-E), een afspraak tussen de sector en de overheid, hoeven de tuinders alleen de energie per eenheid product te verminderen, niet per vierkante meter. In 2000 moet dat verbruik met vijftig procent verminderd zijn ten opzichte van 1980. Omdat in nieuwe kassen de productie per vierkante meter fors toeneemt, neemt het energieverbruik per eenheid product wel af, aldus het LEI. Het energieverbruik per vierkante meter is evenwel ook belangrijk. Het zegt immers iets over het totale energieverbruik van de sector, en daarmee ook over de uitstoot van kooldioxide. Het LEI sluit niet uit dat de overheid de tuinbouwsector hierop gaat aanspreken

De tuinbouwsector heeft het doel voor 2000 nog niet bereikt. In de jaren tachtig steeg het energieverbruik per eenheid product nog met gemiddeld zon drie tot vier procent per jaar. In de jaren negentig is er nog steeds sprake van een stijging: twee procent per jaar. Het energieverbruik per vierkante meter is in de periode 1991-1994 licht gestegen (oon procent), en in de periode 1994-1997 licht gedaald (twee procent). L.N