Nieuws - 27 februari 2014

Nieuwe kans voor tropische kas

tekst:
Roelof Kleis

De tropische kas op De Dreijen blijft mogelijk toch behouden. Een investeerder wil in en om de kas tachtig appartementen bouwen.

Het gaat om Vandenbrink Onroerend Goed uit Ermelo. De investeerder heeft overeenstemming bereikt met Wageningen UR voor de herinrichting van de kas. Burgemeester en wethouders van Wageningen zijn  positief over het plan, dat overigens staat of valt met een provinciale subsidie. De gemeente wil graag dat de kas behouden blijft omwille van de cultuurhistorische waarde ervan.

Vandenbrink wil tachtig appartementen realiseren: twintig in de kas zelf en de overige zestig in twee aanpalende gebouwen die via loopbruggen worden verbonden met de kas. Uitgangspunt daarbij is dat de kas goed zichtbaar blijft vanaf de Arboretumlaan. ‘Het is mooi dat er nu een plan ligt de kas te ontwikkelen voor studentenhuisvesting’, vindt verantwoordelijk wethouder Lex Hoefsloot.

Eerdere pogingen om de tropische kas te behouden liepen in oktober vorig jaar op niets uit. Student Sander Onsman wilde van de kas een multifunctioneel educatief centrum maken. Ook in zijn plan was woningbouw de financiele kurk waar het plan op dreef. Onsman wilde 24 huurwoningen realiseren voor afgestudeerden. Het plan strandde omdat de investeerder zich ter elfder ure terugtrok.

Het plan van Vandenbrink is een stuk omvangrijker. Of het plan doorgaat hangt in ieder geval af van een subsidie van de provincie. Eind mei is hier duidelijkheid over. Daarnaast moet het bestaande bestemmingsplan worden aangepast om er een flink aantal studentenwoningen mogelijk te maken.