Nieuws - 7 december 2006

Nieuwe gebouwen te krap

Eén van de doelstellingen van het strategische nieuwbouwplan is meer te bereiken met minder ruimte. Om kosten te drukken worden er minder vierkante meters gebouwd dan we nu hebben. Dit is te combineren met kwalitatief goed onderwijs door verbetering van de infrastructuur en intensief roosteren.
De Werkgroep Onderwijs De Born is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp van onderwijsruimtes op De Born en in het bijzonder in het Forum. In het begin ging dat om een globaal ontwerp, de benodigde vierkante meters per student, de helling van collegezalen en het aantal zalen voor verschillende doeleinden. Later ging het over het detailontwerp van practicumtafels, aansluitingen, putjes, leidingen, de plaats van katheders, borden, etc. Parallel daaraan worden ‘schaduwroosters’ gemaakt om te zien of het totale onderwijspakket van Wageningen Universiteit past.
Tot nu toe is de conclusie dat het allemaal lijkt te kunnen, maar dat er piekproblemen zijn bij enkele practicumvormen en dat groepsonderwijs misschien niet past. Consequentie van dat laatste is dat het verstandig is niet meteen alle door verhuizing vrijkomende ruimtes van de hand te doen om enige flexibiliteit te houden.
Vlak voor de zomer 2005 is bijzondere aandacht besteed aan de situatie van landschapsarchitectuur. Een vakgebied met bijzondere eisen, bijvoorbeeld door ontwerppractica. Toen is nogmaals onderzocht of dat onderwijs in Forum past, of dat de eisen te afwijkend zijn. De conclusie was dat het in Forum kan, maar wel met speciale roostering en ruimtelijke inrichting. Daardoor zou er voldoende ruimte zijn en zouden spullen bovendien kunnen blijven hangen en liggen. Inmiddels groeit het aantal studenten Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning en daarbinnen groeit Landschapsarchitectuur extra. De verwachting is dat dit binnen Forum is op te lossen onder de voorwaarden die zomer vorig jaar zijn overeengekomen.
Toch is het goed dat Genius Loci een brandbrief schrijft. Het stimuleert om extra scherp te kijken of de gekozen oplossingen naar verwachting werken. Tenslotte is de student koning. Die moet aan het eind van de studie de benodigde kwalificaties hebben gehaald.

Prof. Pim Brascamp, voorzitter Werkgroep Onderwijs De Born