Nieuws - 12 september 2002

Nieuwe directie voor breed cursuscentrum

Nieuwe directie voor breed cursuscentrum

Het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) krijgt per 1 november een nieuwe directeur, dr ir Bram Huijsman. Het internationale cursuscentrum dat sinds juni vorig jaar onderdeel van Wageningen UR is geworden, gaat onder een nieuwe managementstructuur vallen. Samen met kleinere onderdelen van Wageningen UR moet het de Extra Curriculair Course Centre Wageningen (ECW) gaan vormen.

Onder het ECW in oprichting valt ook het Noord-Zuid-centrum, waar Huijsman ook leiding aan geeft. Daarnaast bestaat het ECW uit de post experience-opleidingsinstellingen van Wageningen UR, namelijk de Stichting Post Hoger Landbouw Onderwijs (PHLO) en de Wageningen School of Management (WSM). Ook voor deze onderdelen heeft de raad van bestuur per 1 november een nieuwe directeur aangesteld, dr. Wietze van der Aa. Samen met Van der Aa zal Huijsman de directie van het overkoepelende ECW vormen. Huijsman licht toe dat het ECW alleen nog maar een werktitel is. Ook zegt hij dat de samenwerking tussen de verschillende onderdelen nog moet groeien. Toch denkt Huijsman dat synergie tussen de verschillende delen mogelijk is, niet alleen door faciliteiten te delen, maar ook door inhoudelijke uitwisseling.

Dr. Bram Huijsman studeerde en promoveerde in Wageningen, werkte nadien bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en werd in 1997 directeur van ETC International in Leusden, ook een op ontwikkelingslanden gerichte instelling. Huijsman zegt zijn hart bij noord zuid problemen te hebben liggen en wil zich inzetten om de armoede bestrijding op de agenda van Wageningen UR te houden. Dr. Wietze van der Aa zat in het bestuur van de faculteit bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was docent aan de Rotterdam School of Management. | J.T.