Nieuws - 28 september 2015

Nieuwe directeur wil duurzame ontwikkeling concreet maken

tekst:
Albert Sikkema

Hedwig Bruggeman start op 1 november als directeur van het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR. Ze kent het werkveld van landbouw en ontwikkeling heel goed, want ze werkte de laatste tien jaar als directeur van AgriProFocus. Ze wil concrete resultaten boeken.

Toen Hedwig Bruggeman tien jaar in Nederland terug kwam na 25 jaar ontwikkelingsprojecten in Afrika, had landbouw geen hoge prioriteit in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Onderwijs en gezondheidszorg waren belangrijker dan voedsel. Daarom richtten landbouw- en ontwikkelingsorganisaties de club AgriProFocus op, die het ondernemerschap van kleinschalige boeren in de tropen ging ondersteunen. Bruggeman gaf de afgelopen tien jaar leiding aan deze netwerkorganisatie. Ze kent het werkveld van het CDI goed. Sterker nog, ze werkte de afgelopen jaren geregeld samen met het CDI en andere onderdelen van Wageningen UR.

Hoe beoordeelt ze de zestig medewerkers tellende ontwikkelingstak van Wageningen UR? Ze vindt het profiel het CDI nu niet duidelijk. ‘Het CDI moet keuzes maken. Het is geen consultancybureau, het heeft een visie om duurzame ontwikkeling te stimuleren. En het moet haar sterktes beter benoemen. Zo is het centrum sterk in multi-stakeholder-processen, hoe je schakels in een voedselketen bijeenbrengt om problemen op te lossen. Het CDI weet heel goed hoe je zo’n proces moet begeleiden, aan welke knoppen je moet draaien. Die veranderkunde is een sterk punt.’

Zij wil daar nu leiding aan geven. ‘Ik had nog vijf jaar leiding kunnen geven aan AgriProFocus, het is erg afwisselend werk, maar ik ben ambitieus. Ik kan nu leiding geven aan een grotere club, als onderdeel van een gerenommeerde universiteit.’ Ze is wel gewaarschuwd; Wageningen UR is een grote organisatie met veel interne processen. ‘Daar wil ik niet in verstrikt ra ken. Ik wil niet continu in overleg zitten, ik vind het prettig om met mensen te werken die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dan moeten de verantwoordelijkheden wel helder zijn. Ik kan goed opdrachten binnenhalen, de zaak verkopen, daar sta ik voor.’

Wat Bruggeman ook wil doen, is de maatschappij goed informeren over globale voedselsystemen. ‘We kunnen meer verbanden leggen tussen hier en daar. Hier draaien we de laatste vijfduizend varkensboeren de nek om. Welke ontwikkelingen in andere landen houden daarmee verband? We moeten weten welke Wageningse innovaties een verschil kunnen maken in de wereld, maar je kunt ook leren van innovaties elders. In Afrika kun je geld pinnen met je mobiele telefoon, daar heb je geen bankkantoor meer nodig. Dat heeft ook gevolgen voor de boeren daar. En om de Chinese steden te voeden, zorgt internetbedrijf Alibaba voor korte verkoopkanalen tussen boeren op het Chinese platteland en stadsbewoners. Daar kunnen wij en boeren in Afrika  wat van opsteken. We moeten de duurzame ontwikkeling concreet maken.’