Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe directeur bij DWK

Nieuwe directeur bij DWK

Nieuwe directeur bij DWK


Bioloog dr Janneke Hoekstra is met ingang van 1 februari benoemd tot
directeur van de directie Wetenschap en kennisoverdracht (DWK) bij het
ministerie van landbouw. Zij volgt dr Rinette Julicher op, die begin dit
jaar overgestapte naar het ministerie van onderwijs.
Hoekstra (48) is nu werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, als hoofd van het laboratorium Afvalstoffen en emissies en als
manager van een team van beleidsonderzoekers.
DWK is voor Wageningen UR een van de belangrijkste beleidsdirecties in Den
Haag. | G.v.M.