Nieuws - 25 september 2008

Nieuwe aanpak aardappelziekte

Wageningse plantenonderzoekers hebben samen met Britse en Amerikaanse wetenschappers een nieuwe methode ontwikkeld om snel genen te identificeren die aardappels resistent kunnen maken tegen Phytophthora infestans, de verwekker van de gevreesde aardappelziekte fytoftora.

De methode is gebaseerd op de interactie van genen van de ziekteverwekker en genen van de aardappel. Phytophthora maakt eiwitten die worden herkend door de resistentiegenen van de aardappel. Door aardappels te infecteren met deze eiwitten, komen de onderzoekers snel potentiële resistentiegenen op het spoor.
Ze willen nu meerdere resistentiegenen uit verschillende soorten aardappels isoleren en die tegelijk inzetten om een zogenaamde ‘breed spectrum’-resistentie tegen de ziekteverwekker te creëren. Bij de aanpak tot nu toe, waarbij onderzoekers na veel moeite één resistentiegen in de aardappel kruisen, slaagt de flexibele phytophthora er snel in de resistentie weer te doorbreken.
Het Laboratorium van Plantenveredeling van de universiteit heeft nu meerdere projecten lopen om geschikte resistentiegenen in de aardappel te vinden, zegt onderzoeker dr. Vivianne Vleeshouwers. Daartoe heeft haar onderzoeksgroep een aantal wilde aardappelsoorten uit de Andes geselecteerd. Vleeshouwers schat in dat de aardappel binnen vijf jaar voorzien kan zijn van een setje uiteenlopende resistentiegenen. ‘Aardappel is een lastig gewas om te veredelen en phytophthora is lastig onder de knie te krijgen. Maar door fundamenteler te kijken naar de biologische processen tussen gewas en ziekteverwekker hopen we verder te komen in de veredeling.’