Nieuws - 16 november 2015

Nieuwe Windstreekstal voor kippen geopend

tekst:
Albert Sikkema

Volgens de initiatiefnemers is de welzijns- en milieuvriendelijke Windstreekstal precies wat de kritische consument wil. Het concept voor deze pluimveestal werd vijf jaar geleden ontwikkeld in een project van Wageningen UR.

De Windstreekstal geeft precies wat de kritische consument wil, aldus het hoofd Inkoop van Albert Heijn tijdens de opening van de stal afgelopen week in Raalte. Het concept levert langzaam groeiende kip, schone lucht, minder geur, stof en ammoniak, het kost minder energie en is beter ingepast in het landschap. De stal heeft natuurlijke ventilatie, een open verbinding met de buitenlucht, veel ruimte voor de 26.000 vleeskuikens en speciale infraroodverwarming onder kappen voor de kuikens waarvoor eigen zonnepanelen de stroom opwekken.

Pluimveehouder Robert Nijkamp in Raalte, die de stal neerzette, heeft meer dan vijf jaar gewerkt aan de Windstreekstal. Aanvankelijk gebeurde dat in het project ‘Pluimvee met Smaak’ van Livestock Research, onderdeel van Wageningen UR. In dat project, dat van 2009 tot 2012 liep, werkte projectleider Bram Bos met praktijkpartners in de pluimveehouderij aan milieu- en welzijnsvriendelijke stalconcepten. Daar rolde een schets van de Windstreekstal uit. Twee jaar geleden kreeg Nijkamp een subsidie van 480.000 euro van het ministerie van Economische Zaken om dit concept praktijkrijp te maken.

Belangrijkste elementen van de stal zijn de natuurlijke ventilatie, waarbij buitenlucht aan de lage kant van de stal binnenstroomt en aan de hoge, open kant weer naar buiten stroomt, en de warmtekappen met infraroodverwarming, voer- en waterbak. Eigenlijk is dat een ministal in de grote ruimte, zegt de pluimveehouder. Hij hoeft niet meer de hele stal te verwarmen en bespaart daardoor veel energie.

Nijkamp levert Beter Leven scharrelkippen met 1 ster. Dat betekent onder meer dat ze 40 procent meer ruimte hebben dan gangbare vleeskippen, langzamer groeien en met graan gevoerd worden.

Andere succesvolle kippenstal ontwikkeld in Wageningen: