Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe Wageningse methode voor bodemreiniging

Nieuwe Wageningse methode voor bodemreiniging

Nieuwe Wageningse methode voor bodemreiniging


PAK's zijn benzeenverbindingen die onder andere vrijkomen bij onvolledige verbranding. Ze zijn dan ook vaak te vinden in bodems onder oude gasfabrieken. Ook in ruwe olie zitten PAK's, waardoor ze bijvoorbeeld in het gebaggerd slib uit de Petroleumhaven van Amsterdam zitten. Reiniging was tot nog toe alleen mogelijk door verhitting, wat kostbaar is, zeker bij vochtige bodems. Daardoor worden die vervuilde bodems na reiniging met water vaak gedumpt in afvaldepots onder de grond. Met de nieuwe methode is het wellicht mogelijk op grote schaal bodems te reinigen die vervuild zijn met PAK's

De methode, die het WAU-acetonproces genoemd is, maakt gebruik van de organische verbinding aceton als oplosmiddel. In een reactor bezinkt de vervuilde grond, terwijl een opgaande stroom aceton door de grond wordt gestuurd. De PAK's in de grond lossen op in de aceton. Vervolgens wordt de aceton met de daarin opgeloste PAK's gedistilleerd en verwijderd. Die aceton wordt weer hergebruikt voor volgende reinigingen. Andere organische oplosmiddelen, zoals N-methyl-2-pyrrolidon, zijn ook zeer geschikt voor de extractie van PAK's. Nadeel van deze stof is dat ze duur is en bovendien giftig. Aceton is dit niet. Bovendien is aceton na de extractie makkelijk weer uit de grond te halen, omdat het biologisch afbreekbaar is. Daarnaast is de methode technisch en financieel haalbaar in de praktijk omdat bestaande zuiveringsapparatuur gebruikt wordt

Het WAU-acetonproces is ontwikkeld door de sectie Milieutechnologie en speciaal ontworpen voor reiniging van het gebaggerd slib uit de Petroleumhaven in Amsterdam. Volgens promovendus Noordkamp wordt er nog gezocht naar een financier voor grootschalige toepassing. Een Belgisch milieubedrijf heeft al interesse getoond. J.T