Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe Wageningse broedstoof blijft uitbreiden

Nieuwe Wageningse broedstoof blijft uitbreiden

Nieuwe Wageningse broedstoof blijft uitbreiden


Op donderdag 22 mei is de nieuwbouw van Biopartner Center Wageningen aan
het Nieuwe Kanaal officieel geopend. De animo voor vestiging in de
‘incubator voor startende ondernemers in de life sciences’ is zo groot dat
inmiddels aan een uitbreiding van het pand wordt gewerkt.

In het nieuwe opvallende schuin oplopende gebouw, waarvan de glazen gevel
enigszins aan een DNA-chip (micro-array) doet denken, hebben zich vijf
startende biotechbedrijven gevestigd: Blgg, Campina Innovation, CatchMabs,
EasyGene en Genetwister Technologies. Dr Jeff Gielen, directeur van
Biopartner Center Wageningen, geeft toe dat de eerste twee bedrijven
misschien geen stereotiepe starters zijn. Het nieuwe aandachtsgebied waarop
beide posten van deze gevestigde bedrijven zich richten –
voedselveiligheidstesten en productinnovatie – rechtvaardigen volgens hem
hun aanwezigheid in de incubator. ,,Juist door een mix van gerenommeerde
bedrijven en jonge start ups creëren we een goed klimaat voor
kruisbestuiving’’, meent Gielen. Hij heeft inmiddels drie bedrijfjes op de
wachtlijst staan voor huisvesting in de tweede fase van de nieuwbouw.
Paul op den Brouw van de directie Markt en Innovatie van het ministerie van
Economische Zaken, constateert dat relatief veel biotechbedrijfjes een
medische achtergrond hebben, en weinig starters een agrofood of
milieugericht tintje. ,,Slechts ongeveer tien procent van de starters is
groen. Wageningen heeft dus een unieke kans om hierin verandering te
brengen.’’
Wageningen UR is samen met de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
aandeelhouder van Biopartner Centrum Wageningen. | G.v.M.