Nieuws - 15 november 2007

‘Nieuwe Wageningse bestuurders krijgen lager salaris’

Het salaris van nieuwe bestuurders van Wageningen Universiteit mag niet hoger zijn dat dan van een minister. Dat schrijft secretaris-generaal prof. André van der Zande van het ministerie van LNV in een brief aan de raad van toezicht van Wageningen UR.

Van der Zande heeft voorzitter Margreeth de Boer van de raad van toezicht met de brief ook een samenvatting van het advies Normeren en Waarderen van de commissie-Dijkstal toegezonden. Die commissie zegt dat de verantwoordelijke minister – in dit geval Gerda Verburg van LNV - moet aangeven hoe hoog het bestuurderssalaris maximaal mag zijn.
De discussie over de hoogte van de vergoedingen voor universiteitsbestuurders ontstond nadat bleek dat onder meer het salaris van de Wageningse bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen het salaris van de Nederlandse minister-president ruim overstijgt. Overigens heeft Dijkhuizen een afwijkende positie ten opzichte van andere universiteitsbestuurders, omdat hij ook leiding geeft aan de DLO-instituten. Over de beloning voor die functie doet Van der Zande geen uitspraken, al rept de commissie-Dijkstal wel van een zogenoemde beloningscode. In de code staat een bandbreedte voor de maximale beloning. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die bandbreedte moet liggen.
Woordvoerder Simon Vink zegt namens de raad van bestuur dat die niet over het slaris van de bestuurders gaat. ‘Als de raad van toezicht de norm toepast, zal bij de werving van nieuwe bestuurders daarmee rekening gehouden moeten worden.’
Voorzitter De Boer van de raad van toezicht zegt dat de brief van Van der Zande precies in lijn is met de afspraken die de raad heeft gemaakt met minister Gerda Verburg van LNV.