Nieuws - 11 september 2008

Nieuwe Resource verschijnt op 25 september

Het eerste nummer van jaargang 2008/2009 van Resource, weekblad van Wageningen UR, verschijnt op 25 september. In de zomermaanden is een nieuwe redactie samengesteld voor Resource, dat nu wordt uitgegeven door Wageningen UR. Hoofdredacteur wordt Gaby van Caulil, die tot nu toe leiding gaf aan de redactie van Bionieuws, het blad van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Van Caulil (1970) studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was daarna redacteur van Bionieuws. Voordat hij in 2000 de leiding van dat tweewekelijkse blad op zich nam, zette hij voor de Nijmeegse universiteit het scholierenblad B for you op, waarvan hij de redactie vanaf 1997 leidde. Ook werkte Van Caulil als wetenschapsjournalist onder meer voor de VARA en de VPRO.
Van Caulil zal Resource in de loop van het komende jaar naar een nieuwe formule en een nieuwe samenhang tussen print en online berichtgeving leiden, zo is afgesproken.
Wageningen UR besloot eerder dit jaar het blad weer in eigen beheer te gaan uitgeven. Dat gebeurt nu onder een nieuw redactiestatuut, opgesteld door journalist Martijn de Groot die de afgelopen maanden ook was belast met de ‘formatie’ van de nieuwe redactie. In dat statuut zijn zowel de journalistieke bewegingsvrijheid van de redactie als de functie van het blad voor de communicatie van Wageningen UR vastgelegd. De redactie bestaat deels uit medewerkers van de voormalige uitgever Cereales en deels uit nieuw aangetrokken journalisten.
De redactie is gehuisvest op de campus van Wageningen UR (Universiteit en Researchcentrum). Het nieuwe adres is: gebouw 116, Bornsesteeg 47, 6708 PD Wageningen, telefoon 0317-484020. De redactie is te bereiken via resource@wur.nl.