Nieuws - 3 september 2008

Nieuwe Resource laat op zich wachten

De bakken voor Resource blijven in ieder geval de komende weken nog leeg. Wageningen UR kan vooralsnog niet zelf een weekblad maken voor studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, en de onderzoeksinstituten.

Na het mislukken van de Europese aanbesteding van Resource, in juli, besloot Wageningen UR het blad in eigen beheer uit te gaan geven. Overname van de stichting Cereales, die het blad dertig jaar maakte, stuit volgens de WUR-juristen op bezwaren; wat Cereales overigens nog altijd betwijfelt. Het aanbod van Cereales om Resource en alumniblad Wageningen Update – dat ook in de aanbesteding zat – tijdelijk te blijven maken, tot een oplossing was gevonden waardoor de bladen in de tussentijd zouden blijven verschijnen, werd ook afgewezen.
Wageningen UR stelde voor Resource half juli een formateur aan, Martijn de Groot, om een nieuwe, kleinere redactie te gaan samenstellen. Medewerkers van Cereales konden deze zomer reageren op de vacatures voor hoofd-, eind-, en vakredacteur, en redactiesecretaresse, waarvoor in diverse media is geadverteerd.
Slechts enkele medewerkers hebben dit gedaan. Wie de nieuwe hoofdredacteur wordt is ook nog niet bekend. Korné Versluis, die tot de zomer hoofdredacteur was, heeft in ieder geval niet gesolliciteerd.
Het besluit van Wageningen UR om Resource in eigen beheer uit te gaan geven, betekent de ondergang van Cereales, de huidige uitgever. Medewerkers met tijdelijke contracten staan inmiddels op straat. Een deel van de vaste medewerkers staat dat vooralsnog te wachten per 1 oktober. Alumni en relaties van Wageningen UR krijgen deze maand ook geen Wageningen Update.