Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe Kennisdagen in april 2000

Nieuwe Kennisdagen in april 2000

Nieuwe Kennisdagen in april 2000

Volgend jaar worden opnieuw de Wageningse Kennisdagen georganiseerd, op 13, 14 en 15 april. Het centrale thema is Voedsel, vrede en veiligheid, wat volgens Kennisdagen-projectleider ir Jacques Jansen van het DLO-Staring Centrum mooi aansluit bij het vijftigjarige Nederlandse bevrijdingsjubileum. In de stuurgroep voor de kennisdagen, onder voorzitterschap van ir Gerrit Kok, directeur bedrijfsvoering van Wageningen UR, zitten vertegenwoordigers van DLV, Stoas, de Rabobank, de Stichting Kennisintensieve Bedrijven Wageningen, DLO en de gemeente Wageningen. Voor de zomer moet het inhoudelijke programma zijn uitgewerkt

Volgens Jansen bleek uit de evaluatie van de vorige Kennisdagen dat die zowel inhoudelijk als ruimtelijk te breed waren. Inhoudelijk zal het programma nu nauw aansluiten bij zaken als toegankelijkheid en beschikbaarheid van voedsel en natuurlijke hulpbronnen, die ook in de strategische visie van Wageningen UR centraal staan. Om mensen meer mogelijkheden te geven om contacten te leggen in de wandelgangen is besloten de Kennisdagen te concentreren in en rond de gebouwen van Junushoff en het WICC. M.W