Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe Internetsite over aio-cursussen

Nieuwe Internetsite over aio-cursussen

Nieuwe Internetsite over aio-cursussen

Assistenten in opleiding in het aio-radenoverleg van de LUW gaan samen met de afdeling Informatisering en Datacommunicatie (I&D) een nieuwe Internetsite opzetten met informatie over cursussen voor promovendi. De informatie op de site moet uitgebreider en actueler worden dan de huidige aio-guide die jaarlijks in boekvorm wordt uitgebracht en op Internet wordt gezet. Dat vertelde drs Theo van der Lee van de onderzoekschool Experimental Plant Sciences tijdens het aio-radenoverleg op 7 januari

De site moet ook informatie bieden over cursussen in ontwikkeling. Promovendi kunnen dan via Internet aangeven of ze erin geïnteresseerd zijn en suggesties voor de cursus geven. Ook wordt zo het cursusaanbod toegankelijker gemaakt voor mensen van buiten de LUW. Geïnteresseerden moeten zich kunnen abonneren op een nieuwsbrief met nieuwe cursusinformatie

De promovendi wilden ook graag de evaluatieresultaten van de cursussen op de site zetten om aankomende cursisten te informeren over de kwaliteit van de cursus. Dat gaat echter niet door, omdat de onderwijscoördinatoren van de onderzoekscholen het niet zien zitten. De coördinatoren stellen dat ze na een slechte evaluatie verbeteringen doorvoeren, zodat de evaluatie niet maatgevend is voor de aankomende cursus, aldus Van der Lee. M.S