Nieuws - 22 januari 2016

Nieuwe Flora in de maak

tekst:
Roelof Kleis

Plantenliefhebbers opgelet: er komt een nieuwe flora. De Nova Flora Neerlandica, een standaardwerk van 25 delen. Eén van de initiatiefnemers is hoogleraar Joop Schaminée.

De Nova Flora Neerlandica moet de eerste veelomvattende kritische flora van ons land worden. Het plan werd donderdag in Naturalis gelanceerd tijdens de lustrumviering van de 170 jaar oude Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Volgens de initiatiefnemers is het hoog tijd voor zo’n veelomvattend werk. Handboeken, veldgisen en flora’s zijn er wel, maar ze zijn verouderd. Mede door moleculaire en genetische technieken is de taxonomie de laatste decennia behoorlijk herzien.
Schaminée: ‘Overal in Europa heb je dit soort standaardwerken, maar in ons land is er eigenlijk nog niks. Je hebt de Heukels, maar die is beperkt in de ruimte. Het boek telt maar 400 pagina’s. Er staat bijvoorbeeld maar een soort braam in, terwijl ons land wel 200 verschillende soorten kent die allemaal goed te herkennen zijn en hun eigen ecologie en rol hebben

Schaminée, voorzitter van de KNBV, en zijn collega’s mikken hoog. Ze willen een wetenschappelijk verantwoorde, kritische flora in boekvorm. In totaal 25 delen staan de komende twintig jaar op de rol; een inleidend deel, twaalf tekstboeken en twaalf beeldboeken. De eerste delen zien over een jaar of vijf het licht. Komend najaar vindt de aftrap van het volgens Schaminée ‘enorm ambitieuze project’ plaats, waaraan vele tientallen  auteurs gaan meeschrijven. De serie wordt uitgegeven door de KNNV.

Beeld gaat een belangrijk onderdeel van de nieuwe flora uitmaken. Elk tekstboek krijgt een visuele tegenhanger die louter uit foto’s zal bestaan. Elke beschreven plant krijgt daarin op papier van hoge kwaliteit een eigen pagina, waarop alle kenmerkende onderdelen helder in beeld worden gebracht. Volgens Schaminée is daar behoefte aan. ‘Als je googelt op een
bepaalde plant krijg je meestal alleen maar heel veel foto’s van de bloem. Alle andere kenmerken, de bladeren, de stengel, de beharing, de wortels, de zaden, etc. die zie je niet.’

‘De platen moeten zo worden dat het zo maximaal mogelijk is een soort te herkennen’, spreekt Schaminée de ambitie uit. ‘De beeldflora voegt heel veel toe aan de taxonomie. En internet brengt dat niet.’ Volgens Schaminée is er in deze digitale tijd toch bewust gekozen voor een papieren flora. ‘Er is markt voor. Mensen houden van papier, zijn gewend om met
veldgidsen en flora te werken.  Je doet er heel veel mensen een plezier mee.’  Wie alvast de indeling van de boeken wil zien, kan terecht op de website www.novafloraneerlandica.nl.