Nieuws - 12 april 2007

Nieuwe Flevohof

Het Twentse bedrijf InfoDish uit Hengelo onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw educatief pretpark dat de plaats van de Flevohof moet innemen. ‘Ik ben platgebeld door projectontwikkelaars’, zegt Marc Oude Luttikhuis in het Nieuw Kamper Dagblad, kopblad van De Stentor. Wageningen UR wordt volgens hem een belangrijke partner in de nieuwe Flevohof.

149_opinie_0.jpg
‘Beleef de dag van je leven op Flevohof’. Met deze campagne maakte de Flevohof in de jaren tachtig furore. Het recreatiepark in Biddinghuizen probeerde kinderen te interesseren voor het platteland met educatieve attracties, vlinderkassen, tuinen en paviljoens op het gebied van de land- en tuinbouw. Zo kon je van het vleespaviljoen via het aardappelpaviljoen doorsteken naar het graanpaviljoenen, en dan een broodje bakken in de bakkerij. Het park heeft tot 1993 weten te overleven, waarna op dit terrein een echt pretpark werd gerealiseerd: Walibi World.
De mogelijke wedergeboorte van de Flevohof is volgens Oude Luttikhuis nodig om het schrikbarende tekort aan kennis over voeding en natuur in Nederland te bestrijden, zo zegt hij op de InfoDish-website. ‘Tegenwoordig weten kinderen niet eens meer dat melk uit een koe komt en niet uit een supermarkt. Laat staan dat ze weten hoe kaas wordt gemaakt of hoe een aardappel groeit.’ We moeten volgens hem uitkijken dat kinderen straks niet alleen in een virtuele wereld leven. ‘Terug naar de oer-Hollandse gezelligheid!’
De Flevohof werd in 1972 mede door het landbouwministerie geopend als een soort modelboerderij, waar de laatste snufjes op het gebied van de moderne landbouw en intensieve veehouderij aan het volk werden getoond. Het park had een onbedoeld neveneffect: een aantal bezoekers schrok zó van wat ze daar zag, dat ze uit pure verontwaardiging de actiegroep Lekker Dier oprichtten.