Nieuws - 15 december 2014

Nieuwe Cao voor universiteiten

tekst:
Rob Ramaker

Medewerkers van Wageningen Universiteit krijgen per 1 januari een nieuwe Cao. Hierdoor stijgen salarissen met 3 procent en worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten beperkt.

Beeld: Henk van Ruitenbeek

Al per 1 januari 2015 gaan salarissen twee procent omhoog waarna in 2016 nog eens een procent volgt. Ook krijgen alle medewerkers (behalve student-assistenten) op 1 juni 2016 een eenmalige uitkering van 350 euro. Vertegenwoordigers van zowel de VSNU als de bonden laten weten tevreden te zijn over het resultaat.

Naast een salarisverhoging spreken de partijen af om het aantal tijdelijke en flexibele contracten te beperken. Uitgangspunt wordt hierbij dat voor ‘structureel werk bij gebleken geschiktheid dienstverbanden en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangegaan.’

Het akkoord noemt hierbij één concreet streefcijfer. Het aantal tijdelijke contracten voor korter dan vier jaar voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten moet worden teruggebracht tot onder de 22 procent. Statistieken van afgelopen februari laten zien dat Wageningen Universiteit hier grotendeels al aan voldoet. Alleen van de medewerkers die nog niet zolang UD zijn (schaal UD2) is zo’n 62 procent niet in vaste dienst.

Het verschilt per universiteit hoeveel er moet gebeuren om aan deze afspraken te voldoen, licht Babak Mohammadzadeh, woordvoerder van de VSNU, toe. ‘Het vergt echter stappen van alle universiteiten. Deze afspraak is er niet voor de bühne.’

Jan Boersma, onderhandelaar van Abvakabo
We vinden dit een goede start om de flexibilisering aan de universiteit terug te dringen

Promovendi en postdocs, de grootste groep die werkt op tijdelijke basis, krijgen geen uitzicht op een vast contract. Wel hebben ze recht op ‘tijd en scholing’ om goede subsidieaanvragen te schrijven en hun onderwijskwalificatie te halen. Bovendien gaan universiteiten ‘promovendi actief van werk naar werk begeleiden’. Er zal periodiek worden gekeken in hoeverre deze afspraken in de praktijk worden gebracht.

‘We vinden dit een goede start om de flexibilisering aan de universiteit terug te dringen’,  zegt Jan Boersma, onderhandelaar namens Abvakabo. ‘Er is echter nog wel meer te winnen. Dit is een aanzet voor volgende onderhandelingen.’

Zowel de bonden als de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) moeten het akkoord nog voorleggen aan hun achterban. Afgelopen juni liepen de Cao-onderhandelingen voor 2014 nog vast op de looneis van 3 procent.