Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe BSc goedgekeurd

Het ministerie van LNV heeft de bacheloropleiding Economie en beleid officieel goedgekeurd. De opleiding en de studenten komen daarmee in aanmerking voor bekostiging door de overheid.

Rector Magnificus prof. Bert Speelman zei dit vorige week tijdens de overlegvergadering met de medezeggenschapsraad. De opleiding was eerder al van voldoende kwaliteit bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), maar moest nog aan de macrodoelmatigheidstoets van LNV worden onderworpen. De uitslag van deze toets die moet voorkomen dat er in een regio een inefficiënt groot aantal vergelijkbare opleidingen tot stand komt, viel eveneens positief uit.
Speelman zei dat Wageningen Universiteit ‘niet erg veel geluk’ heeft gehad bij de accreditatie. Hij doelde daarmee op de drie opleidingen die door de NVAO niet werden goedgekeurd: de bachelors Gezondheid en maatschappij en Toegepaste communicatiewetenschap en de master Communicatiewetenschap. De bacheloropleiding Gezondheid en maatschappij wordt momenteel verbeterd om in januari opnieuw voor accreditatie te worden aangeboden. Deze week werd bekend dat een universitair docent en een hoofddocent zullen worden aangetrokken om deze opleiding mede gestalte te geven.
Voor de opleiding Communicatiewetenschap zal de prioriteit in eerste instantie bij de ontwikkeling van de master worden gelegd. De start van de bacheloropleiding is voorlopig uitgesteld, onder meer vanwege de sterke concurrentie met onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen, aldus Speelman. / JH