Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwbouwplannen Born vertraagd

Nieuwbouwplannen Born vertraagd

Nieuwbouwplannen Born vertraagd


De nieuwbouwplannen voor de kenniseenheden Groene Ruimte, Agrotechnologie
en voeding en Plant lopen zo’n vijf weken achter op de planning. De
betrokkenen voorzien echter ondanks aanloopproblemen niet dat de bouw
uiteindelijk veel vertraging op zal lopen. Dat blijkt uit een rondgang van
Wb langs de bouwers en planners van Wageningen UR. Wel zijn er zorgen over
de krappe behuizing voor de kenniseenheid Groene ruimte en de tijdige
realisatie van het nieuwe onderwijsgebouw.

De meeste kritiek op de bouwplannen is te horen in de Kenniseenheid Groene
Ruimte. Die eenheid heeft 19,3 miljoen euro te besteden, maar volgens
bouwpastoor Edgar Vos kan met dit bedrag geen gebouw worden neergezet dat
voldoende ruimte biedt aan alle onderzoekers en studenten. Voor voldoende
kantoren en onderwijsruimtes is volgens berekeningen van een werkgroep van
de kenniseenheid 7 miljoen extra nodig.
Ook vindt Vos dat er te weinig geld is voor onderwijsruimtes die in het
gebouw van de kenniseenheid moeten komen. De universiteit wil dat zoveel
mogelijk onderwijsruimtes en laboratoria een plek krijgen in het
Forumgebouw, maar Vos denkt dat er specialistische labs voor de MSc-
opleidingen bij de kenniseenheid moeten blijven om de kwaliteit en
efficiëntie van het onderwijs te bewaren.
Wanneer geen extra geld wordt toegekend ziet Vos niet in hoe een volledige
verhuizing naar de Born mogelijk is. Een mogelijke consequentie is dat de
kenniseenheid moet snijden in de activiteiten. ,,Als die 7 miljoen er niet
komt zal gekeken moeten worden welke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten
we niet meer doen.''
Op maandag 10 februari overlegde het centrale projectbureau samen met de
voorzitters van decentrale stuurgroepen over de nieuwbouwplannen. Volgens
Wallie Hoogendoorn-Beks, directeur management van de kenniseenheid ,
draaide de bijeenkomst vooral om de presentatie van het voorlopige ontwerp
van het Forumgebouw. Hoogendoorn-Beks: ,,Ik ben zeer onder de indruk van
het ontwerp.’’
Hoewel Hoogendoorn-Beks het eens is met de standpunten van Vos, heeft de
directie van de kenniseenheid in 2002 al ingestemd met het Strategisch
Nieuwbouwplan. Toen is mogelijk een fout gemaakt in de inschatting van het
aantal fte’s binnen de kenniseenheid Groene Ruimte. Hoogendoorn-Beks wil
dat deze fout wordt hersteld, maar zal zich verder neerleggen bij het
budget en het aantal vierkante meter vloeroppervlak dat beschikbaar is.
Hoogendoorn-Beks: ,,Op papier heeft de werkgroep gelijk, maar je kan niet
eeuwig blijven proberen beslissingen aan te vechten. Je kan ook zeggen:
vergeet die vierkante meters en fte’s en laat de architect voor het
beschikbare geld gewoon iets bruikbaars neerzetten.''

Agrotechnologie en Voeding
De kenniseenheid ATV begon later dan de andere kenniseenheden met de
nieuwbouwplannen en kreeg daarom twee maanden uitstel voor het indienen van
het eisenpakket. De kenniseenheid wilde een aantal specialistische
laboratoria het liefst bij het eigen departement onderbrengen en heeft daar
uiteindelijk ook de ruimte voor.
Volgens bouwpastoor Jan Agten heeft ATV op dit moment geen problemen met
het budget omdat de directie van begin af aan heeft gezegd dat op niet
teveel ruimte moet worden gerekend. Bijbouwen op de Born kan altijd in een
tweede fase nog, denkt Agten.
Volgens Agten is het grootste probleem dat niet helder is wat er precies in
het Forumgebouw komt. Hij voorziet problemen als het onderwijsgebouw niet
op tijd klaar is. Mocht er uiteindelijk te weinig ruimte zijn dan kan de
Kenniseenheid tot 2008 het scheikundegebouw op de Dreijen gebruiken en ook
het Transitorium blijft nog een tijd open, maar Microbiologie en het
Biotechnion moeten uiterlijk in 2006 verhuisd worden. Agten: ,,Het zou heel
vervelend zijn als het Forumgebouw niet op tijd wordt opgeleverd.''

Plant
De kenniseenheid Plant verwacht volgens bouwpastoor Jan Demmink geen
problemen met het beschikbare budget. Wel loopt de voortgang achter bij de
planning. De architect die het gebouw voor de kenniseenheid zal ontwerpen
heeft zijn activiteiten stil moeten leggen. Demmink maak zich vooral zorgen
over de vortgang van de plannen voor het centrale onderwijsgebouw. De
kenniseenheid is bij het verder ontwikkelen van plannen afhankelijk van de
inrichting van het Forumgebouw en moet nu afwachten wat daarmee gebeurt.
Agten: ,,We moeten uit logistiek oogpunt gelijk oplopen met de plannen van
het Forumgebouw. Ik denk dat er geen slechter scenario is dan dat onze
nieuwbouw af is voordat het Forumgebouw klaar is.''
Demmink ziet ook de mogelijke komst van het departement Dierwetenschappen
met lede ogen aan. Dat zou betekenen dat ook de studenten dierwetenschappen
een beroep zouden doen op de ruimte in het Forumgebouw.
De onderwijsbezetting van het Forumgebouw is volgens hem al zo hoog dat er
wordt gesproken over een uitbreiding van de uren waarop onderwijs kan
worden gegeven. Volgens Demmink is er in het gebouw geen plaats is voor
studenten van de kenniseenheid Dier. ,,Zoals het de eisen van de
kenniseenheden nu liggen kan ik mij niet voorstellen dat het onderwijs van
Dier daar nog bij past.''

Larenstein
Hogeschool Larenstein was in eerste instantie van plan om in 2005 naar
Wageningen te komen, maar had al gehoord dat er vertraging zou zijn. De
afdeling in Deventer zal in 2006 in zijn geheel naar het Forumgebouw
verhuizen, samen met met de afdelingen Voedensmiddelentechnologie en
Laboratoriumtechnologie van de lokatie in Velp.
Jacques Molmans zit voor Larenstein in de commissie voor
onderwijsvoorzieningen in het Forumgebouw. Hij maakt zich geen zorgen over
de gang van zaken. ,,Het heeft geen consequenties voor Larenstein. Als de
oplevering van het Forumgebouw meer vertraging oploopt komen we gewoon een
jaar later.’’
Voor Larenstein was de grootste vraag of er voldoende
laboratoriumfacaliteiten in het Forumgebouw zouden komen. Van bovenaf is nu
vastgelegd dat dit het geval zal zijn en het enige wat Molmans nu nog kan
doen is ‘de vinger aan de pols houden’. Molmans: ,,Ik heb tot nu toe geen
rampzalige scenario’s gehoord. We hebben nog wel een x-aantal vragen en ik
krijg daar niet zozeer eenduidige antwoorden op. Dat zegt misschien wat
over de bureaucratie in de nieuwbouw.’’ |
L.M.