Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwbouw geeft De Born een ingrijpende face-lift

In de komende twee jaar ondergaat de entree van Wageningen vanaf de A12 een ‘extreme make-over’. Vanaf 2007 worden vrijwel alle universiteitsmedewerkers op De Born gehuisvest en zijn vrijwel alle onderwijsfaciliteiten daar bijeengebracht. Een overzicht van de nieuwbouwplannen die in totaal 180 miljoen euro zullen gaan kosten.

Het is nu nog een braakliggend terrein, maar in 2007 zal het gebied tussen de Mansholtlaan, de Droevendaalse steeg, De Bornse steeg en het Universitair Sportcentrum De Bongerd een complete gedaantewisseling hebben doorgemaakt. Twee gebouwen domineren dan het gebied - het Forum- en het Atlasgebouw - terwijl aan het eind van de Droevendaalse steeg een nieuw gebouw voor de plantwetenschappers verrijst. De dierwetenschappers krijgen waarschijnlijk een plaatsje achter op het terrein van De Born, maar de plannen hiervoor zijn nog in de oriëntatiefase.

Forumgebouw
Het Forumgebouw wordt de centrale ontmoetingsplaats op het nieuwe terrein. Het gebouw gaat onderdak bieden aan bijna driekwart van de onderwijsvoorzieningen van de universiteit en aan de zes opleidingen van de hogeschool Larenstein die naar Wageningen verhuizen. De hoofdvestiging van de bibliotheek wordt als een soort zwevende bol in het gebouw geplaatst en komen er zo’n honderd collegezalen, lesruimten, pc- en praktikumzalen. Aan het binnenplein of Agora komen een restaurant met 1400 zitplaatsen, een grand café en verschillende winkeltjes.

Atlasgebouw
De medewerkers van de Environmental Sciences Group, waarvan de universitaire medewerkers nu nog op elf locaties in Wageningen zitten, worden op loopafstand van elkaar gehuisvest. Het nieuwe Atlasgebouw komt schuin tegenover de twee huidige gebouwen van Alterra te staan. Het zeven verdiepingen tellende gebouw krijgt een open middenruimte met loopbruggen die schuin tussen de verschillende verdiepingen lopen.
Mocht het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) deze zomer besluiten (voor een deel) naar Wageningen te verhuizen, dan is er op loopafstand van de Wageningse ecologen ruimte gereserveerd op het voormalige IMAG-terrein aan overzijde van de Mansholtlaan.

Nieuwbouw Plant Sciences Group
Over de nieuwbouw van de Plant Sciences Group bestaat nog onduidelijkheid. Alle plannen liggen klaar, maar de raad van bestuur heeft ze vooralsnog in de koelkast gelegd. Het bestuur wil eerst zeker weten dat de hersteloperatie Focus 2006 voldoende resultaat heeft om de nieuwbouw te kunnen betalen. Als de plannen worden uitgevoerd, worden ook de medewerkers van Plant Research International en het departement Plantwetenschappen per expertisegebied gehuisvest. De midden- en oostvleugel van het bestaande gebouw blijven staan terwijl de huidige westvleugel plaatsmaakt voor een vijf verdiepingen hoog nieuw gebouw. Het moderne kassencomplex van het Plantkundig Proefcentrum Wageningen, dat recent geheel is vernieuwd, komt dan voor de medewerkers van de Plant Sciences Group binnen handbereik.

Overige nieuwbouw
Een aantal medewerkers van de Agrotechnology & Food Sciences Group is inmiddels gehuisvest in de volledig verbouwde technologische hal achter het voormalige ATO, het Technotron. Vanaf 2007 komen ook de AFSG-medewerkers die nu merendeels op het universiteitscomplex De Dreijen zitten, naar De Born. Ze worden daar deels gehuisvest in bestaande, deels in nieuwe gebouwen, rondom de reeds bestaande vijver.
Het departement Dierwetenschappen verhuist over vier jaar vanuit het Zodiac-gebouw aan de Marijkeweg naar een eigen plek op De Born. De dierwetenschappers krijgen op het complex waarschijnlijk een nieuw te bouwen onderkomen achter het gebouw van A&F. De proefaccommodaties worden naar het zich nu laat aanzien in omvang teruggebracht en kunnen mogelijk gebruikmaken van de naastgelegen percelen van proefbedrijf De Hoge Born.
Van de bestaande universiteitsgebouwen in Wageningen blijven alleen het bestuurscentrum (Costerweg), de aula (Generaal Foulkesweg), het Herbarium Vadense (Arboretumlaan) en het departement Maatschappijwetenschappen (De Leeuwenborch, Hollandseweg) over.

Inrichting
Inclusief alle gebouwen omvat het totale plangebied ongeveer zestig hectare. Het huidige bouwterrein moet een glooiend parklandschap worden. Er komen twee grote vijvers, een afwisselende beplanting en bijbehorende wandelroutes. Zo komt er een 'geurroute' met geurige bomen en struiken, een 'treurroute' met onder meer treurwilgen, een ‘fruit-driehoek’ en een ‘slentercircuit’.
De zonneweide en het evenemententerrein moeten de toekomstige bewoners van het complex de mogelijkheid bieden te relaxen.
Parkeerplaatsen komen er met name naast de nieuwbouw van de Plant Sciences Group. Het openbaar vervoer loopt in eerste instantie via een vrije busbaan die over het terrein komt te lopen. De bussen naar station Ede-Wageningen en het centrum van Wageningen worden in de (verre) toekomst mogelijk vervangen door een lightrailverbinding.

Gert van Maanen

Meer informatie over de nieuwbouwplannen is te vinden op:
www.nieuwbouw.wur.nl