Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwbouw Waiboerhoeve van start

Nieuwbouw Waiboerhoeve van start

Nieuwbouw Waiboerhoeve van start


De Waiboerhoeve in Flevoland, het praktijkcentrum voor rundvee, varkens en
paarden van het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV), is begonnen de bouw van
een nieuwe rundveestal.
Over een jaar zullen er 400 melkkoeien en 150 stuks jongvee worden
gehuisvest.
De stal is bedoeld voor het zogenaamde ‘aspectenonderzoek’, het onderzoek
naar specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals voeding, welzijn,
diergezondheid en huisvesting. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd op de twee
aparte proefbedrijven. Deze worden samengevoegd.
Naast de nieuwe stal voor aspectenonderzoek heeft de Waiboerhoeve twee
zogenaamde systeembedrijven en een vleesveebedrijf. In tegenstelling tot
het aspectenonderzoek is het systeemonderzoek gericht op het gehele
bedrijf. Alle onderdelen binnen de bedrijfsvoering (zowel technisch als
bedrijfseconomisch) komen aan bod. Het onderzoek staat hoofdzakelijk in het
teken van kostenbeheersing. | L.d.B.