Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwbouw Plant weer uitgesteld

De directieraad van de kenniseenheid Plant is teleurgesteld over het besluit van de raad van toezicht om de besluitvorming over de nieuwbouw voor de kenniseenheid met een jaar uit te stellen. De raad vindt de financiële positie van DLO te wankel voor grote investeringen.

Al twee maal eerder werd de beslissing over de nieuwbouw uitgesteld.
Tegenvallende financiële resultaten over het derde kwartaal zijn de directe oorzaak van het besluit. De raad van bestuur gaat er volgens woordvoerder Simon Vink niet van uit dat van uitstel afstel komt. ‘Wij gaan er nog steeds van uit dat die nieuwbouw er komt. Maar we willen zeker weten dat de hersteloperatie Focus 2006 het gewenste effect heeft. We hebben daarom de plannen nog eens goed bezien, en geconcludeerd dat er geen bloed vloeit als we de besluitvorming een jaar uitstellen.’
Directeur management van de kenniseenheid, Peter Booman, zegt ‘teleurgesteld’ te zijn door het besluit. ‘Wij zullen gaan inventariseren wat de gevolgen precies zijn en welke maatregelen we moeten treffen.’ Duidelijk is volgens hem in elk geval dat de geplande verhuizing van het praktijkonderzoek Horst naar Wageningen niet in 2007 kan doorgaan.* Verder zet het besluit een streep door plannen om de afdelingen plantenveredeling van PRI en de universiteit samen te huisvesten.
Ook Booman gaat er van uit dat de raad van toezicht volgend jaar wel toestemming geeft voor de nieuwbouw. Ook al omdat enkele gebouwen van de kenniseenheid aan de binnenhaven op een terrein staan waar de gemeente en Wageningen UR samen een nieuwe woonwijk willen ontwikkelen. / KV

* Naschrift 11 november 2004:
De directie van de kenniseenheid Plant laat weten dat zij haar uiterste best doet om de verhuizing van Horst toch door te laten gaan. Er wordt een plaats gezocht in de bestaande gebouwen van de kenniseenheid.