Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwbouw PPO Glastuinbouw onzeker

De nieuwbouw voor PPO Glastuinbouw in Bleiswijk wordt heroverwogen. De raad van bestuur wil eerst overleggen met de sector of die nieuwbouw nog steeds als ‘de beste optie’ ziet. Medewerkers in Naaldwijk en Aalsmeer vrezen voor de toekomst van het praktijkonderzoek in de glastuinbouw.

Directe aanleiding van de heroverweging van de nieuwbouwplannen vormen de recente bestuurlijke ontwikkelingen in de sector en de trend dat er ‘steeds minder vraag is naar praktijkonderzoek op een gespecialiseerde onderzoekslocatie met eigen proeffaciliteiten’. Dit staat in de brief waarin de sector – landbouwministerie, Productschap Tuinbouw en de tuindersorganisaties LTO en Glaskracht – wordt uitgenodigd voor nader overleg over het praktijkonderzoek. ‘We zien nu een sterke daling van onderzoeksopdrachten vanuit het productschap en het ministerie. We laten ons er graag van overtuigen dat we op de goede weg zitten en dat de betrokken partijen ook nog steeds op één lijn zitten over de nieuwbouw. Het gaat immers om grote investeringen, die je niet zomaar even terugverdient’, zegt bestuurswoordvoerder Simon Vink.
Het personeel van de twee af te stoten locaties van PPO Glastuinbouw in Naaldwijk en Aalsmeer is maandag over de ontwikkelingen geïnformeerd door dr. Peter Booman, waarnemend directeur van de Plant Sciences Group. Ondanks zijn verzekering dat de nieuwbouw in Bleiswijk de voorkeur heeft en dat pas daarna andere scenario’s in beeld komen, maken velen zich zorgen dat het er uiteindelijk op zal uitdraaien dat het praktijkonderzoek in de glastuinbouw verdwijnt. / GvM