Nieuws - 29 juli 2015

Nieuw: verhuisbare varkensstal

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR ontwikkelde een nieuw stalconcept voor varkens: Kamperen bij de buren. Daarin zijn de vleesvarkens gehuisvest in zeecontainers met uitloop, die je bijvoorbeeld op een stuk braakliggende grond bij de stad of op een landgoed kunt huisvesten.

Het concept ‘Kamperen bij de buren’ is ontstaan in een ontwerpatelier met varkenshouders, dierenartsen, techneuten en onderzoekers. Vanuit Wageningen UR waren onderzoekers van Livestock Research, Alterra en CVI betrokken. In het concept huisvest de varkenshouder zo’n 300 zeugen en jonge biggen in een centrale stal. De zeugenunits, ter grootte van een zeecontainer, hebben een buitenuitloop, waaraan slaap- en kraam-units zijn gekoppeld. In deze containers, met goede klimaattechnologie en inval van daglicht, groeien de jonge biggetjes op.

Na zo’n vier weken worden de biggen naar een speenunit gelokt en dat mobiele ‘hok’ kan vervolgens op een vrachtwagen naar andere locaties worden vervoerd om de varkens verder op te laten groeien. Als de varkens slachtrijp zijn, worden ze in hun container naar het slachthuis vervoerd. Na reiniging van de container kan er weer een nieuw koppel biggen in worden ondergebracht.

Volgens projectleider Bram Bos van Livestock Research kreeg het concept mede vorm door varkenshouder Erik Stegink. Op zijn varkensbedrijf Piggy’s Palace heeft Stegink vijftig varkens buiten lopen. Hij heeft zelfs een modderpoel met glijbaan voor de varkens aangelegd. Stegink is geïnteresseerd in dit concept, omdat hij meer verbinding wil met de vleesconsument, hij de varkensstapel zo kan uitbreiden zonder meer stallen te bouwen en meer rekening kan houden met de wensen van omwonenden, aldus Bos.

Of het concept technisch en economisch haalbaar is, weet Bos nog niet. ‘Daarom doen we dit type innovatieonderzoek. We willen dit concept eerst met beperkte middelen uitproberen, bijvoorbeeld in een consortium met een varkenshouder, een containerbedrijf en een bedrijf met klimaattechnologie.’ Bos was eerder betrokken bij de innovatieve Rondeel-stal voor leghennen, de Kwatrijn-stal voor koeien en de Windstreekstal voor pluimvee.

Meer in het komende nummer van Resource.