Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw type ‘gemengd bedrijf’

In Limburg wordt een nieuw type ‘gemengd bedrijf’ ontwikkeld waarin twee tuinbouwers, twee veehouders en een installateur hun kringlopen op elkaar gaan afstemmen. De ondernemers kunnen daarbij de komende vier jaar Wageningse onderzoekers inschakelen om ontbrekende kennis te leveren.

Het principe van het ‘Nieuw Gemengd Bedrijf’ is simpel. Koppel de afval- en reststromen van landbouwbedrijven aan elkaar, want wat afval is voor het ene bedrijf, is immers grondstof voor het andere. Door intelligente combinaties van stofstromen kunnen zo op lokale of regionale schaal de kringlopen beter sluitend worden gemaakt.
In het pilotproject dat deze maand in het Limburgse Californië start, gaan een champignonteler, een varkenshouder, een glastuinder van cherrytomaten en een kuikenhouder samen met een technisch installatiebedrijf een reststromenbedrijf exploiteren. ‘Het gaat in alle gevallen om bedrijven die koplopers zijn in ondernemerschap. Zij bepalen de onderzoeksvragen en het tempo is dus mede afhankelijk van hun investeringen. Eén bedrijf zit op de beoogde locatie, de andere bedrijven zullen daar naar toe verhuizen’, zegt ir Eric Poot, onderzoeker bij de sector Glastuinbouw van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.
Het onderzoek dat nu start is voortgekomen uit de wensen van de ondernemers. ‘We gaan bijvoorbeeld experimenten uitvoeren om te kijken of de lucht uit de champignonteelt warm genoeg is en genoeg koolzuur bevat om te gebruiken bij de teelt van tomaten. Als er stoffen in zitten die slecht zijn voor de groei van tomaten, wil je dat graag vooraf weten’, aldus Poot. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar een goede verrekeningsmethodiek en de omgang met de wet- en regelgeving.
Het project wordt gecoördineerd door het kennisbureau KnowHouse, een spin-off van Wageningen UR, en krijgt financiering in het kader van het Bsik-programma Transforum Agro en Groen (voorheen: Transitie duurzame landbouw). / GvM