Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw tevredenheidsonderzoek

Alle medewerkers van Wageningen UR krijgen op 15 of 16 juni een oproep om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De elektronische enquête is een initiatief van de raad van bestuur en de centrale medezeggenschapsraden.

De enquête is een vervolg op een onderzoek van anderhalf jaar geleden. Daaruit bleek dat de meeste medewerkers tevreden waren over hun werk en hun directe chef, maar niet over het hogere management en de raad van bestuur. Een grote meerderheid gaf aan dat ze niet geloofden dat het management weet wat er op de werkvloer leeft.
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen durft niet te zeggen dat de score deze keer beter zal uitvallen. 'Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik realiseer me dat medewerkers de afstand anders zullen waarderen dan wij. We hebben veel gedaan om de gevoelde kloof te dichten. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een tweede ronde van bezoeken in het kader van het nieuwe IP/OP.' ‘Vorige enquête is zeker niet in la verdwenen’
Volgens Aalt Dijkhuizen heeft het management van Wageningen UR veel gedaan met de resultaten van het vorige tevredenheidsonderzoek. 'Dat is wellicht niet voor iedereen zichtbaar geworden omdat we er geen vlag met tevredenheidsonderzoek bij hebben gezet. Maar het rapport is zeker niet in de la verdwenen. We hebben de resultaten bij alle najaarsgesprekken met de kenniseenheden op tafel gehad, met de vraag wat er met de resultaten is gebeurd. Uit het vorige onderzoek bleek ook dat veel medewerkers last hebben van bureaucratie. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om daar wat aan te doen. Ik hoop daarom dat veel mensen de enquête gaan invullen. Het beste bewijs dat we dit onderwerp serieus nemen is misschien wel dat we het onderzoek herhalen.'
Ook Gerrit Bruin, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, zegt dat hij de resultaten van anderhalf jaar geleden ter harte heeft genomen. 'Wij kwamen er toen niet best van af en hebben toen besloten dat we ons wat beter moeten profileren. We hebben dat onlangs gedaan in de discussie over de ziektekostenverzekering. Daar hebben we veel positieve reactie op gekregen. Dus misschien is het beeld iets beter.' / KV