Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw systeem voor financiering DLO

Nieuw systeem voor financiering DLO

Nieuw systeem voor financiering DLO


Het ministerie van LNV en Wageningen UR hebben in april afgesproken dat de
financiering van het onderzoek door DLO-instituten vanaf 2004 anders
georganiseerd zal worden. DLO krijgt door de wijziging meer armslag om
financiering te zoeken bij andere financiers, zoals de Europese Unie.
De geldstroom uit Den Haag wordt volgens de nieuwe afspraken na 2004
verdeeld in ‘kennisbasis’, ‘beleidsondersteunend onderzoek’ en ‘wettelijke
onderzoekstaken’. Onder ‘kennisbasis’ wordt langlopend strategisch
onderzoek ondergebracht. DLO en het ministerie zullen samen de prioriteiten
voor die programma’s vaststellen. De huidige programmafinanciering zal
vervangen worden door ‘beleidsondersteunend onderzoek’. De programma’s
duren nu standaard vier jaar, maar zullen in de toekomst gemiddeld een
kortere looptijd krijgen. Voor derde categorie, de wettelijke
onderzoekstaken, gaan Wageningen UR en het ministerie langjarige contracten
afsluiten. Voor het CIDC in Lelystad is al een contract gesloten met een
looptijd van tien jaar, voor het Rikilt is een dergelijk contract in
bespreking.
‘Kennisbasis’ gaat in ieder geval het huidige budget voor Strategische
expertise ontwikkeling (SEO) omvatten. Over het uiteindelijke bedrag voor
‘kennisbasis’ is volgens bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen nog geen
beslissing genomen. ,,We hebben wel afgesproken dat het moet gaan om een
substantiële verhoging ten opzichte van het huidige SEO-budget van zestien
miljoen euro.’’ Dijkhuizen denkt aan dertig tot maximaal vijftig miljoen
euro per jaar. In juni gaan het ministerie en Wageningen UR opnieuw om
tafel om definitieve afspraken te maken.
Het budget voor ‘kennisbasis’ geeft Wageningen UR ruimere mogelijkheden te
zoeken naar contrafinanciering door bijvoorbeeld de Europese Unie of de
subsidiepot ICES-KIS. Een aantal DLO-instituten heeft nu moeite met het
aanboren van die geldbronnen omdat die vaak slechts de helft van een
onderzoeksprogramma financieren. De andere helft moeten
onderzoeksorganisaties zelf bijdragen. Het budget voor ‘kennisbasis’ moet
het DLO makkelijker maken die bronnen aan te spreken.
De nieuwe financieringsstructuur zal er wel toe leiden dat er grotere
verschuivingen van middelen tussen de verschillende instituten zal
plaatsvinden. Nu worden de SEO-gelden automatisch verdeeld op basis van de
LNV-omzet van de verschillende instituten. De gelden voor ‘kennisbasis’
zullen worden verdeeld op basis van verschuivende onderzoeksthema’s. In
theorie zou een instituut zelfs helemaal buiten de boot kunnen vallen.
Dijkhuizen: ,,Het zal tot grotere verschuivingen leiden, maar we gaan
natuurlijk wel op zoek naar brede thema’s waar verschillende kenniseenheden
zullen samenwerken.’’ |
K.V.