Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw: sociologie van huisdieren

De departementen Maatschappijwetenschappen en Dierwetenschappen gaan onderwijs aanbieden in huisdierensociologie en willen ook onderzoek gaan doen op dit gebied. Onder meer de therapeutische waarde van huisdieren komt aan bod, evenals hondenoverlast en het beleid van gemeenten ten aanzien van huisdieren.

Het departement Dierwetenschappen wil verbreden, en dit is een logisch gevolg, zegt dr Ab Groen van het departement. Hij is met prof. Kees de Hoog en dr Hester Moerbeek van de leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens initiatiefnemer van het nieuwe vak.
Groen: 'Honden, paarden en katten hebben een heel andere functie dan koeien en varkens, dieren waarop we ons tot nu toe veel hebben gericht. Mensen krijgen een speciale relatie met hun huisdier. Kinderloze mensen vermenselijken hun huisdier en verwachten er veel van. Huisdieren hebben een therapeutische, pedagogische en didactische waarde. Dit komt aan bod in het nieuwe vak.'
De Hoog: 'Wij vinden het erg leuk om de sociologie in een ander vakgebied toe te passen. Aan de Universiteit Utrecht worden enige brokstukken van het vak gegeven. Een sociologische benadering is er niet. Met het vak en wellicht ook via onderzoek zijn we op zoek naar de positie van het huisdier in de hedendaagse samenleving, het huishouden en het gezin. Dat klinkt vaag maar is het niet. Er worden miljarden euro’s en vele uren vrije tijd besteed aan het huisdier. Het houden van huisdieren heeft effecten op de opvoeding en op de gezondheid. Ook aan de negatieve effecten zoals overlast besteden we aandacht, en aan het beleid van bijvoorbeeld gemeentes.'
Het vak zal in het opleidingsprogramma van de MSc Dierwetenschappen worden opgenomen. In het volgend studiejaar valt het binnen de vrije keuze als capita selecta, in het jaar daarop als verplichting voor de specialisatie Gezelschapsdieren. Het vak is ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen. / HB