Nieuws - 18 april 2019

‘Nieuw rooster beïnvloedt onderwijs’

Het extended daytime schedule heeft effect op de inhoud en mogelijk ook de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit een enquête onder WUR-docenten. Een op de twee heeft de inhoud van de colleges aangepast, een op de drie zegt dat de onderwijskwaliteit is gedaald.

De universiteit wil weten of de invoering van het extended daytime schedule (EDS) per afgelopen september gevolgen heeft voor de onderwijskwaliteit. De medezeggenschap heeft daarom een EDS-commissie in het leven geroepen die dit studiejaar twee enquêtes uitvoert onder docenten. De eerste enquête, na onderwijsperiode 2, is ingevuld door 35 procent van de docenten die les gaven in die periode.

De helft van de docenten heeft de lesinhoud aangepast

De EDS-enquête geeft geen uitsluitsel over de vraag wat de docenten precies aan de colleges hebben veranderd en waarom een deel van de docenten meent dat de onderwijskwaliteit is gedaald. De vragenlijst wordt nu aangepast, zodat de tweede enquête wel duidelijk maakt hoe docenten hun colleges aanpassen, welke inhoud ze schrappen en waarom een deel van de docenten een kwaliteitsdaling ervaart. Die enquête wordt in mei gehouden, na periode 5.

Het nieuwe rooster is bedoeld om de groei van het studentenaantal op te vangen. Een lesuur duurt sinds september vijf minuten korter, de colleges beginnen eerder en zijn later klaar klaar. Dit levert zo’n twaalf uur capaciteitswinst per week per zaal op.

Lees ook het artikel waarin twee leden van de EDS-evaluatiecommissie en een beleidsmedewerker van WUR commentaar geven op de docentenenquête over het extended daytime schedule (zie link hieronder).