Organisatie - 1 januari 1970

Nieuw plan Nobelweg

De nieuwbouw van studentencomplex Nobelweg is 'met zeker een jaar' uitgesteld. Studentenhuisvester SSHW wil het ontwerp laten aanpassen om sneller op een veranderende woonmarkt te kunnen inspelen.

In april werd het oude complex aan de Nobelweg gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Die zou in september 2005 klaar moeten zijn, maar de SSHW heeft nu besloten het plan aan te passen. SSHW-directeur ir Pierre Duyx: ‘Het plan voor de Nobelweg dateert al van drie jaar terug. Daarin was nog onvoldoende rekening gehouden met mogelijkheden de kamers om te zetten naar zelfstandige woningen. In onze nieuwe planvorming gaan we dat wel doen. Zo moeten we in de toekomst veel sneller kunnen besluiten of we de ruimtes uiteindelijk zelfstandig of onzelfstandig gaan verhuren.'
De SSHW ziet zich tot deze flexibele opstelling genoodzaakt nu de afgelopen jaren is gebleken dat de vraag naar kamers sterk kan fluctueren. Vorig jaar nog werd de sloop van de Nobelweg met enkele maanden uitgesteld vanwege een dreigend tekort, momenteel kampt de SSHW juist met een overschot aan kamers, door het vertrek van Hogeschool Diedenoort uit Wageningen. Voor september 2006 wordt weer rekening gehouden met een flinke piek in de vraag naar kamers, met de komst van Van Hall Larenstein. Naast de benodigde flexibiliteit speelt ook de huidige leegstand een rol. 'Het heeft voor ons daarom geen zin om voor het voorjaar van 2006 iets aan de markt toe te voegen', aldus adjunct-directeur Jan Harkema.
Het uitstel heeft voorlopig geen gevolgen voor de onlangs doorgevoerde huurverhoging. Duyx: 'Dat is gemaakt beleid. Wij gaan er niet van uit dat dit gevolgen heeft voor onze totale investeringen. Het betekent hoogstens een lichtere financiële inspanning.' Wel benadrukt hij te hebben afgesproken met huurdersvertegenwoordiging SFO om jaarlijks de stand van zaken te bespreken en de gevolgen voor de huur te bekijken. / JH