Wetenschap - 1 januari 1970

Nieuw onderwijs nodig voor nieuwe maatschappij

Banen zijn niet meer voor het leven en mensen veranderen regelmatig van richting in hun loopbaan. Studenten moeten daarom tijdens hun studie vooral leren hoe ze moeten leren, en in staat zijn ook na hun studie verder te leren. Die conclusie deelden onderwijskundigen uit Europa, de VS en Japan die vorige week bijeen kwamen in Wageningen.

Het internationaal symposium was georganiseerd ter gelegenheid van de tweede oratie van prof. Martin Mulder, hoogleraar Educatie en competentiestudies. In 2000 hield hij zijn eerste oratie. Zijn leerstoel Onderwijskunde werd in 2003 opnieuw ingesteld onder de nieuwe naam Educatie en competentiestudies. De inhoud van die leerstoel week zodanig af van de eerste dat Mulder om een tweede oratie vroeg.
In die rede, vorige week, benadrukte Mulder het belang van competentiegericht onderwijs, waarbij de student zelf de opleiding vormgeeft en niet alleen afgerekend wordt op kennis maar ook op vaardigheden en attitudes. Mulder: ,,De maatschappij anno 2004 wordt gekenmerkt door de noodzaak van zelfstandigheid, door onzekerheid, het moeten maken van keuzes en nemen van risico’s. Jongeren moeten leren verantwoordelijkheid te nemen en het onderwijs heeft hierin vanaf de basisschool een belangrijke taak. Dat moet dus niet uitsluitend gericht zijn op het verwerven van kennis, maar moet jongeren ook competenties als zelfstandigheid, durf en reflectievermogen bijbrengen.’’
Het idee van competentiegericht onderwijs werd ondersteund door Janneke Hoekstra, directeur van de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het ministerie van LNV, de financier van het groene onderwijs in Nederland. Ook twee directeuren van groene hogescholen onderschreven het idee. Dr. Wietse van der Aa, directeur van Wageningen Business School, relativeerde de nadruk op het leren van vaardigheden. ,,Laten we niet vergeten dat een vak leren ook nog belangrijk is.’’ | J.T.