Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw loket voor vlees- en visonderzoek

TNO en Wageningen UR bundelen hun kennis op het gebied van vlees- en visonderzoek in het nieuwe Innovatie Centrum voor Vlees en Vis (ICVV). Innovatie is hard nodig om de neerwaartse spiraal in de Nederlandse vlees- en vissector te doorbreken. ,,De tuinbouw toont aan dat investeringen in afzet en distributie een sector weer perspectief kunnen geven’’, meent drs Jos Ramekers, voorzitter Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVV).

Ramekers was samen met collega Jan Loonen van het Productschap Vis aanwezig bij de oprichtingsbijeenkomst van het nieuwe innovatiecentrum op vrijdag 16 april in Wageningen. In zijn inleiding schetste hij een somber beeld van de vleessector. ,,We dreigen onze expertise te verliezen’’, waarschuwde Ramekers. Hij stak hierbij ook de hand in eigen boezem. ,,De collectieve investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn dramatisch gedaald. Een paar jaar geleden besteedden we als PVV jaarlijks nog drie miljoen euro aan onderzoek, dat is nu een schamele half miljoen. We laten het afweten terwijl iedereen weet dat het concurrentievermogen toch voornamelijk wordt bepaald door het innoverend vermogen. De basis dreigt onder de sector vandaan te vallen.’’
Dat de productie van vlees zich verplaatst naar landen als Brazilië en Thailand is volgens hem een logische ontwikkeling en Nederland zou door investeringen in nieuwe verpakkingstechnologie en logistiek moeten kiezen voor hoogwaardige afzetmarkten in Noordwest-Europa, Japan en Amerika. Hij wijst op de tuinbouw die de crisis rond de kunstmatige, naar water smakende tomaten heeft weten te weerstaan door te investeren in productvernieuwing en het afzet- en distributiesysteem. ,,Vlees is natuurlijk een andere productgroep, maar we kunnen toch wel iets van komkommers en tomaten leren’’, aldus Ramekers.
De slechte situatie in de sector maakt de vorming van één onderzoeksloket – een one-stop-shop - dat de toegankelijkheid voor het bedrijfsleven vergemakkelijkt volgens Ramekers ‘broodnodig’. Dr Fred Beekmans, de nieuwe directeur van het Innovatie Centrum voor Vlees en Vis, erkent dat juist door de krimpende markt ‘er nu meer mogelijk is dan ooit tevoren’. ,,Intensiever samenwerken zorgt voor synergie en voorkomt overlap. De Nederlandse paradox is dat er veel kennis is, waar relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. Wij willen juist de vertaalslag maken van kennis naar innovatie’’, aldus Beekmans. Nederland staat volgens hem voor de uitdaging om de vlees- en visketen om te keren van aanbod- naar vraaggestuurd en zich om te vormen van een productie- tot een regieland van vlees en vis. Complexe vragen waarvoor hoogwaardige kennisuitwisseling nodig is.
In het innovatiecentrum gaan de Animal Sciences Group en Agrotechnology & Food Innovations (A&F) samenwerken met TNO Voeding. Een opvallende combinatie aangezien een paar jaar geleden de beoogde fusie tussen het TNO Voeding en het ATO (nu onderdeel van A&F) nog op de klippen liep. ,,Misschien wilde we toen wel teveel in een keer’’, erkende Wageningen UR-bestuurder ir Kees van Ast. ,,Laten we daarom dit initiatief steunen om te laten zien dat samenwerking wel degelijk vrucht kan afwerpen.’’ | G.v.M.

Meer informatie: www.icvv.nl