Nieuws - 1 februari 2019

'Nieuw kennisprogramma klimaat nodig'

tekst:
Roelof Kleis

Het is tijd voor een nieuw kennisprogramma om Nederland beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat vindt WUR’s ‘klimaatboegbeeld’ Bram Bregman.

© Sven Menschel

Bregman zegt dat in het nieuwste nummer van Resource. Hij is deeltijdhoogleraar Climate Change Science and Policy in Nijmegen, maar werkt sinds kort voor een paar dagen in de week in Wageningen. Bregman wil samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo’n nieuw
kennisprogramma van de grond tillen.

Samenhang
‘Er is op dit moment te weinig samenhang in het adaptatie- en mitigatieonderzoek bij WUR’, licht Bregman zijn rol toe. ‘Voorheen waren er op dit gebied grote programma’s als Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte, die werden gefinancierd vanuit de gasopbrengsten in Groningen. Maar die geldstroom is opgedroogd. Er moet weer een kennisprogramma komen voor de lange termijn.’

Er ontbreken belangrijke onderwerpen, zoals vergezichten die ons echt klimaatbestendig maken
Bram Bregman

De klimaatverandering stelt ons land volgens Bregman voor grote problemen. Hij wijst op verzilting, bodemdaling en wateroverlast. Er is weliswaar een nationale adaptatiestrategie, zegt Bregman, maar de kennisontwikkeling uit dat plan is volgens hem versnipperd. ‘De samenhang ontbreekt en er is geen regie. Bovendien ontbreken belangrijke onderwerpen, zoals het maken van alternatieve toekomstperspectieven of vergezichten die ons echt klimaatbestendig maken.’

Randstad
Tot nu toe wordt er tot 2050 vooruitgekeken, maar de dreigingen dwingen ons verder in de toekomst te kijken en breder dan alleen naar de waterveiligheid en zoetwatervoorziening.’ Bregman wijst daarbij met nadruk op de dichtslibbende Randstad. ‘Ons hele inrichtingsmodel is niet langer houdbaar. Het moet anders en Wageningse kennis kan daar een hoop aan bijdragen.’

Wekelijks het laatste nieuws ontvangen over studeren en werken bij WUR? Schrijf je dan nu in voor de Resource nieuwsbrief

Lees het hele interview: