Nieuws - 8 september 2010

Nieuw hoofd voor de onderzoekscholen

Johan van Arendonk nieuwe dean voor de Graduate Schools.

Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en Genetica, wordt met ingang van 1 november de nieuwe dean van Wageningen Graduate Schools, de verenigde onderzoekscholen. Hij volgt voedingsprof Frans Kok op, wiens benoeming in mei afliep. Kok was vanaf mei tijdelijk vervangen door sociologiehoogleraar Arthur Mol, maar die wilde geen vier jaar dean worden. Van Arendonk was eerder voorzitter van het Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS).
Wageningen Universiteit telt zes onderzoekscholen, verenigd in de Wageningen Graduate Schools (WGS). De dean is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de opleidingen en proefschriften. Hij leidt de vergaderingen van WGS, overlegt met het College voor Promoties over promovendi en proefschriften en met de rector magnificus over het wetenschapsbeleid.  
Wageningen Graduate Schools onderzoekt momenteel of er kosten kunnen worden bespaard bij de onderzoekscholen. Zo wordt bekeken of verdere samenwerking tussen de zes scholen mogelijk is. Die hebben inmiddels een gezamenlijk systeem voor de registratie van promovendi ingevoerd. Verder onderzoeken enkele onderzoekscholen de mogelijkheid om met andere Europese onderzoeksgroepen promovendi uit te wisselen en cursussen op te zetten.