Nieuws - 19 december 2011

Nieuw centrum voor Biobased Economy

Wageningen Universiteit en vier hogescholen gaan onderwijsspecialisaties ontwikkelen op het gebied van de biobased economy. En MKB-bedrijven kunnen toegepast onderzoek uitzetten in het nieuw te vormen Centre for Biobased Economy.

Algen_buizenreactor-620x827.jpg
Het ministerie van EL&I steekt vijf miljoen euro in het centrum. Dit bedrag was in februari al toegezegd door minister Verhagen tijdens zijn bezoek aan Wageningen UR, maar nu is het plan uitgewerkt. Het centrum verwacht ook nog een bijdrage van deelnemende bedrijven en een eigen bijdrage van de kennisinstellingen van bij elkaar zo'n vijf miljoen, zodat de totale begroting tien miljoen gaat bedragen voor de komende vijf jaar.
Het centrum richt zich op onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek. Wageningen UR werkt samen met de agrarische hogescholen VHL, CAH Dronten, HAS Den Bosch en Inholland (vestiging Delft). Deze hogescholen hebben of krijgen lectoren op het terrein van producten, energie of bulkchemicaliƫn uit biomassa. Het centrum bekostigt twee promovendi per hogeschool, zodat docenten toegepast onderzoek kunnen gaan verrichten onder begeleiding van Wageningen UR. Door dit onderzoek moet een kennisbasis ontstaan, van waaruit nieuw onderwijs kan worden ontwikkeld. De deelnemers gaan samen bacheloropleidingen ontwikkelen en de universiteit ontwikkelt een specialisatie op MSc niveau.
Voorts stelt het centrum kennisvouchers ter beschikking aan bedrijven, waarmee die kennis kunnen inkopen op het gebied van bijvoorbeeld mestvergisting, raffinage van gras, het kweken van algen of de ontwikkeling van biobased producten. Daarbij moeten de bedrijven ook eigen geld inbrengen. Rene Wijffels en Mathieu Streefland van de leerstoelgroep Bioprocestechnologie gaan het centrum vooralsnog leiden.
Het centrum gaat vermoedelijk deel uitmaken van een of twee topsectoren van de overheid. Zowel de topsectoren Chemie als Agrofood hebben raakvlakken met de biobased economy.