Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw Strategisch Plan Wageningen UR

Nieuw Strategisch Plan Wageningen UR

Nieuw Strategisch Plan Wageningen UR


Dijkhuizen: ‘Wageningen UR gaat opnieuw voor medailles’

Deze week verscheen het eerste gedrukte exemplaar van het nieuwe
Strategisch Plan van Wageningen UR voor de komende vier jaar. Het plan is
beknopter dan de voorgaande Strategische Visie. ,,Het is geen roman
geworden, maar ik hoop wel dat veel mensen zich erin zullen herkennen’’,
zegt bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen.

Het eerste gedrukte exemplaar van het ‘Strategisch Plan ’03-‘06’ werd
maandag op 13 januari - tijdens de zogeheten ‘Top 25’ van Wageningen UR -
aangeboden aan drs Chris Kalden, secretaris-generaal van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het boekje beschrijft in mooie woorden
de ‘ambitie, doelstellingen en strategische agenda’ voor de komende vier
jaar. Dijkhuizen: ,,Het concept was er al in oktober, maar we wilden het
boekje ook de juiste uitstraling geven en daarin zijn we met beelden uit de
campagne en overzichten van werkvelden en investeringsthema’s goed
geslaagd, denk ik. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest en alleen
daarom vormt het al een weerslag van de ambities in de organisatie’’.
Ten opzichte van de eerder bekendgemaakte hoofdlijnen bevat het plan weinig
nieuws. De missie is aangescherpt, hieruit werd bijvoorbeeld de zinsnede
‘vanuit een verbondenheid met de agrarische samenleving in Nederland
ontwikkelt Wageningen UR zich tot een sterk internationaal georiënteerde
organisatie’ geschrapt. Ook claimt het plan niet langer met zoveel woorden
tot de ‘vijf hoogst gekwalificeerde kennisinstellingen in de wereld’ te
willen behoren. Dijkhuizen: ,,We hebben alles wat puntiger geformuleerd.
Duurzame agrosystemen en dus een verbondenheid met de agrarische
samenleving is echter nog steeds een van onze vier kernthema’s, en er staat
in dat we tot de besten van de wereld willen behoren. We gaan opnieuw voor
de medailles’’.
De vraagstukken waarop extra wordt ingezet zijn: voeding en gezondheid,
duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid, leefbare groene ruimte, en
maatschappelijke veranderprocessen.
Per kenniseenheid wordt uitgewerkt waar in de komende tijd extra in
geïnvesteerd zal gaan worden. DE kenniseenheden Plant en Dier noemen
bijvoorbeeld beiden ‘genomics’, bij Agrotechnologie en voeding staat onder
meer ‘biofunctionele ingrediënten en voeding’ op het lijstje. Groene Ruimte
maakt zich onder meer sterk voor ‘meervoudig ruimtegebruik’ en Maatschappij
voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
Dijkhuizen bevestigt dat in het plan meer aandacht is voor ‘maatschappij en
mensen’. ,,We willen enerzijds duidelijker ons vizier richten op de
problemen in de maatschappij in brede zin – bij overheden, bedrijfsleven en
burgers – en realiseren ons anderzijds dat onze medewerkers ons
belangrijkste kapitaal zijn. Alleen zij kunnen de ambities waarmaken.
Papier is geduldig, de mensen moeten het doen’’, aldus Dijkhuizen.
De elementen uit het strategisch plan worden uitgewerkt in een
instellingsplan voor de universiteit en een ondernemingsplan voor DLO. Deze
zullen naar verwachting in maart worden gepresenteerd. Daarnaast wordt
middels het zogeheten Vivre-initiatief gewerkt aan het realiseren van een
aantal geformuleerde speerpunten als accountmanagement en de deelname aan
het maatschappelijk debat. | G.v.M.