Nieuws - 17 april 2015

Nieuw Marstuintje ingezet

tekst:
Roelof Kleis

Het ruimtetuinieren 2.0 is van start. In de kassen van Nergena steken de eerste plantjes van een nieuwe groeiproef in mars- en maangrond hun kop boven de grond.

Alterra-onderzoeker Wieger Wamelink trok vorig jaar veel belangstelling met zijn pogingen om zaden te laten ontkiemen en groeien in mars- en maangrond. In de nieuwe proef gebruikt hij dezelfde soorten grond, door NASA verstrekte monsters die qua samenstelling sterk lijken op die van Mars en de maan. Voor zijn proef verrijkte Wamelink de grond met organisch materiaal.

De planten in het eerste experiment ontkiemden wel, maar groeiden vervolgens nauwelijks en/of verdroogden omdat de bodem weinig vocht vast hield. De verrijkte grond moet dat probleem verhelpen. Aan de grond is nu verknipt groen toegevoegd. Daarmee simuleert Wamelink en passant ook de situatie zoals die ook op Mars of de maan plaats zal vinden als daar wordt gewoond.

Wamelink: ‘Het is de bedoeling dat alles wat niet eetbaar is, als bodemverbeteraar wordt teruggebracht in de grond. De afbraak van dat groen in de grond vindt plaats door bacteriën die meekomen vanaf de aarde. Ik begin als het ware met dode grond en bouw van onderaf een soort mini-ecosysteem op.’

In de nieuwe proef richt Wamelink zich uitsluitend op landbouwgewassen. In totaal zijn tien soorten gezaaid; van radijs tot rogge en van tomaat tot tuinkers. Low budget, want veel middelen zijn er niet voor deze proef. ‘Maar het is wel een volledig wetenschappelijk experiment, in veelvoud en dubbelblind ingezet, waarbij we voortbouwen op de kennis van wat we al weten uit het eerste experiment.’

De proeven van Wamelink trekken internationaal de aandacht. Een in augustus vorig jaar gepubliceerd artikel op Plos One is bijna veertienduizend keer bekeken. Ook de bedenkers van het Mars One-project zijn geinteresseerd. Wamelink houdt vanaf komende week op de site van Mars One een blog bij over zijn proeven. De proeven zijn ook te volgen op een speciale facebook-pagina.