Nieuws - 31 januari 2002

Nieuw EU-programma ongunstig voor Wageningen UR

Nieuw EU-programma ongunstig voor Wageningen UR

Vanaf volgend jaar zullen de Wageningse plant- en dierwetenschappers minder geld krijgen van de EU. Wat de life sciences aangaat, verschuift in het Zesde Kaderprogramma het accent naar menselijke gezondheid en farmacie.

"Maar dat is geen nieuws", zegt Willem Wolters van de EuropaDesk binnen Onderzoeksstrategie. "Het is al sinds februari verleden jaar duidelijk dat het deze kant op zou gaan. Alleen ging het tot nu toe om algemene uitspraken en documenten." De Europese Commissie wil aan de ene kant de life sciences ondersteunen, maar weet aan dat andere kant dat de Europeanen verdeeld zijn over gentechnologie B behalve als het om gezondheid gaat.

De accentverschuiving komt slecht uit voor Wageningen, dat in het verleden altijd dankbaar gebruik maakte van de Europese subsidiepotten. "In Nederland is Wageningen de grootste gebruiker van de Europese kaderprogramma's", zegt Wolters. "En in Europa zitten we bij de kopgroep."

In maart komt de Europese Commissie met het eerste concept van de uitgewerkte programma's die in 2003 zullen ingaan. De lidstaten en het parlement moeten zich over dat concept nog uitspreken en willen er de scherpste kantjes afslijpen.

In EU-verband zijn er geen alternatieve voorzieningen voor de Wageningse biotechnologen, zegt Wolters. "We zullen het moeten hebben van de Nederlandse genomicsprogramma's."

Een week geleden presenteerde de Europese Commissie een biotechnologisch actieplan, dat de achterstand van Europa op de VS moet verminderen. "Dat gaat vooral over venture capital", aldus Wolters. Toch zijn een paar onderdelen misschien interessant voor de life sciences. Zo spreekt het plan over meer mogelijkheden voor organisaties om onderzoekers van buiten binnen te halen. Ook is er een overzicht gemaakt van algemene en bijzondere fondsen. | W.K.