Nieuws - 7 november 2002

Niets smaakt beter dan een goed gevoel

Niets smaakt beter dan een goed gevoel

Consumptie van voedingsmiddelen is niet meer alleen het consumeren van een product. Het is ook steeds meer het consumeren van waarden en idee?n geworden. Dat zegt dr Hans Dagevos van het LEI in een studie over de dilemma's van de moderne voedingsindustrie. Voeding verandert van een 'real good' in een 'feel good'.

Dagevos schetst in het rapport 'Panorama Voedingsland' een tegenstelling tussen twee tendensen in de voedingssfeer. "Aan de ene kant willen we openheid, transparantie, eerlijke informatie", zegt de socioloog. "De keten moet transparant worden. In sommige toekomstvisies draait het erop uit dat er straks boven het schap in de supermarkt een monitor hangt, waar we onze voedingsmiddelen kunnen terugtraceren in de keten." Technologie moet consumenten in staat stellen een blik te werpen op de weilanden waar hun biefstuk op de klaver heeft gekauwd. "Maar aan de andere kant willen we ons vooral goed voelen als we consumeren. We willen ons gezond voelen, we willen verantwoordelijk consumeren, we willen dat voedsel ons verleidt. Wat dat betreft wordt voeding steeds meer immaterieel."

Reclame is bij uitstek het instrument waarmee producenten de immateri?le waarde van voeding vergroten. Reclame schildert producenten af als traditionele ambachtslieden die opereren in fraaie natuurgebieden, ook al maken ze hun producten in industri?le operaties. In reclame verschijnen lachende koeien en varkens. Producenten proberen hun producten nog extra waarde te geven door via hun logo's op halfbewust niveau nog een wereld met associaties om hun producten heen te cre?ren. De door de producenten toegevoegde betekenissen, stelt Dagevos, moeten passen in de belevingswereld van consumenten. Is daarin bijvoorbeeld 'gezondheid' belangrijk, dan zijn consumenten bereid extra te betalen voor 'gezonde' producten.

"Maar zit die nieuwe consument van feel goods te wachten op beelden van de veewagen die zijn biefstuk heeft vervoerd?", vraagt Dagevos zich af. "Of op impressies van het slachthuis waar zijn biefstuk aan het einde van zijn leven is gekomen?" De tegenstelling tussen de opmars van de immateri?le waarde van voeding en de roep om transparantie heeft consequenties. "Voor de consument zijn er in ieder geval grenzen aan openheid", vindt Dagevos. "We willen niet alles weten."

Dagevos schreef Panorama Voedingsland - Traditie en transities in discussies over voedsel voor het Rathenau-instituut. Rathenau wil met de publicatie aangeven waarover het maatschappelijk debat over voeding moet gaan en tegelijkertijd de politiek informeren.

"Voeding is te lang onderbelicht geweest", zegt Angela van Dijk, woordvoerder van Rathenau. "Daarom hebben we een aantal projecten over voeding op stapel gezet. Vroeg in 2003 verschijnen bijvoorbeeld vijf essays over de maatschappelijke facetten van voeding en genomics, en een studie van TNO over de internationale stand van zaken. Daarna sluiten we het genomicsproject af, maar gaan we door met een ander project over voeding." | W.K.