Wetenschap - 1 januari 1970

Niet-ontslaggarantie voor personeel LUW

Niet-ontslaggarantie voor personeel LUW

Niet-ontslaggarantie voor personeel LUW

De raad van bestuur wil volgens het nieuwe reorganisatieplan minder hard ingrijpen in de Landbouwuniversiteit dan in het eerdere plan Krachtig op Koers. Toch sneuvelen er in het nieuwe plan 255 arbeidsplaatsen en 24 leerstoelen. Het bestuur wil de reorganisatiepijn verzachten door de medewerkers een niet-ontslaggarantie te geven

Bovendien wil het bestuur de kansen vergroten voor het personeel van bedreigde vakgebieden door ouder personeel te stimuleren gebruik te maken van afvloeiingsregelingen. Voor personeel van op te heffen vakgebieden is sowieso een 55-plus-regeling van kracht, maar ook ouder personeel bij andere groepen kan gebruik maken van de afvloeiingsregeling. De reorganisatieplannen moeten 1 februari 2000 af zijn. Voor de reorganisatie is twintig miljoen gulden beschikbaar: vijftien miljoen voor 55-plus-regelingen, vijf miljoen om bedreigd personeel aan een nieuwe baan te helpen

Het bestuur wil de komende jaren 8,5 miljoen gulden per jaar opzij zetten voor investeringen. Een fors deel daarvan gaat naar het onderwijs. Het investeringsbudget voor onderzoek wil het bestuur inzetten om de uitwisseling tussen Wageningse en buitenlandse onderzoekers te bevorderen. In vergelijking met Krachtig op koers bezuinigt de raad van bestuur aanzienlijk minder om de financiƫle reserves van de universiteit te versterken: zestig miljoen versus 22 miljoen gulden. De helft daarvan wordt ook nog eens gebruikt voor investeringen in onderwijs en onderzoek. De liquiditeit (het banksaldo) van de universiteit zal de komende jaren nauwelijks stijgen

De onderzoekscholen krijgen niet langer een budget van het bestuur voor hun onderzoek, maar moeten financiƫle afspraken maken met de departementen. De scholen krijgen vier miljoen gulden van het bestuur: twee miljoen om veertig aio's aan te stellen en twee miljoen voor postdocs. De raad van bestuur blijft bij zijn voornemen om de onderzoekschool Milieuchemie en toxicologie op te splitsen. Wageningen blijft wel meedoen aan de landelijke onderzoekschool Ceres, die zich richt op ontwikkelingsonderzoek. K.V