Nieuws - 10 oktober 2013

‘Niet voor elk wissewasje naar de overheid’

tekst:
Albert Sikkema

De vleessector klaagt dat het toezicht op de voedselveiligheid door de overheid faalt. Maar een topman van de Rabobank vindt dat de vleessector zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen.

De vleessector klaagt dat het toezicht op de voedselveiligheid door de overheid faalt. Maar een topman van de Rabobank vindt dat de vleessector zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en opsporen van vleesfraude? De overheid of de marktsector?

‘Het toezicht op de voedselveiligheid moet onafhankelijk zijn’, zegt levensmiddelentechnoloog Tiny van Boekel. ‘Je kunt je afvragen of dat nu het geval is. Door de bezuinigingen moet de NVWA samenwerken met controleurs van de bedrijven. Ik denk dat we daarmee op het randje van het toelaatbare zitten. Als je vindt dat het toezicht onafhankelijker moet, moet je minder bezuinigen op de NVWA. Daar moet de politiek naar zichzelf kijken.

Moeten de bedrijven niet zelf meer verantwoordelijk­heid nemen, zoals de Rabobank aangeeft?

‘Ik ben het met hem eens dat de vleessector niet transparant genoeg is. Ik denk dat je met transparantie de kritiek van actiegroepen en Zembla kunt weerleggen. Dus dat je als slachterij of afnemer via tracking & tracing nagaat waar het probleem zit en laat zien hoe je dat oplost. En dat je laat zien wat er gebeurt in de fabriek. Veel mensen willen zich niet realiseren hoe de vleesverwerking gaat, dat je daarbij dieren moet doden. Laat het gewoon zien.’

Wat is de rol van de overheid dan?

‘Ik denk dat de verschillende rollen van overheid en markt duidelijker moeten worden. De onafhankelijkheid van de NVWA behoort tot de basistaken van de overheid. Dat moeten de politici goed regelen. Voor de rest leg je de verantwoordelijkheid bij de producenten en consumenten. Nu wordt steeds bij elk wissewasje naar nieuwe regels en de overheid gewezen. Je moet niet alle risico’s willen afdekken.’