Nieuws - 5 juli 2001

Niet moreler

Niet moreler

"Wetenschappers kunnen wel claimen dat ze meer technische kennis hebben van biotechnologie, maar niet dat ze beter in staat zouden zijn morele beslissingen te maken. Nu ondervragen wetenschappers het publiek in het debat over biotechnologie. Dat zou andersom moeten zijn. Het publiek zou wetenschappers moeten ondervragen, en dan een oordeel moeten vellen." Prof. Lawrence Busch, hoogleraar sociologie bij de Michigan State University, relativeerde het belang van wetenschappers tijdens een presentatie voorafgaande aan de Summer School van onderzoekschool Ceres. Thema was het biotech-debat. Busch zei dat wetenschappers de rol van arbiter in de schoenen is geschoven doordat ze niet alleen om technische uitleg wordt gevraagd, maar ook om een oordeel of de risico's van biotechnologie aanvaardbaar zijn. "Terwijl dat geen wetenschappelijke vraag is." | J.T.

Zie ook pagina 7: 'Burgers moeten inspraak krijgen in bedrijfsleven'