Nieuws - 23 oktober 2009

Niet klagen, maar uitdagen

Merlin Majoor, zelf student wijsbegeerte en rechten in Utrecht, vindt dat zijn medestudenten niet zo moeten klagen.

De boodschap van zijn betoog in de NRC Next: lees de collegestof eens door en kom niet half dronken opdagen.
Studenten gingen de laatste tijd de (tegenwoordig veelal virtuele) barricades op tegen de harde knip en bevriezing van de studiefinanciering. Ook was de consensus dat de contacturen een steeds schaarser goed werden en dat studenten niet voldoende worden uitgedaagd door het onderwijsprogramma. Allemaal zaken die de overheid en de universiteiten moeten verbeteren. Majoor vindt dat de student te weinig zijn eigen verantwoordelijkheden neemt. Het is de taak van de student zelf om de docent uit te dagen om goed onderwijs te geven, niet (alleen) andersom.
Het voelt allemaal een beetje als een mes in de rug. We zijn een financieel kwetsbare groep, voor een groot deel afhankelijk van de grillen van de politiek. Waarom zouden we het front dat studenten kunnen vormen ondermijnen door kritiek te uiten op onze eigen groep? Koren op de molen van de laagopgeleide burger die vindt dat het hoger onderwijs toch maar een nutteloze subsidiespons is, ze vinden zelf ook dat ze lamme profiteurs zijn. Dat het deze generatie ontbreekt aan ambitie is niet waar. Het aandeel studenten dat s morgens laveloos van de avond tevoren in de collegezaal zit is een kleine minderheid, ook al is dit misschien de luidruchtigste groep. Het is immers cool om te roepen dat je brak bent.
Het laatste advies van Majoor dient wel omarmd te worden: wees kritisch en hard voor de Wageningse docent, opdat hij of zij het beste uit zichzelf naar boven laat komen. Dat de goedmoedige sfeer daar wat onder te lijden krijgt is slechts een klein offer voor onderwijs op hoog niveau. /Tom Rijntjes
Tom is de nieuwe blogger van resource.wur.nl. Hij is 18, tweedejaars Toegepaste Communicatiewetenschappen bij Wageningen Universiteit. In zijn blog gaat hij in op de actualiteit.