Nieuws - 1 januari 1970

Niet iedereen voorstander van Europees voedselbureau

Niet iedereen voorstander van Europees voedselbureau

Niet iedereen voorstander van Europees voedselbureau


Volgens dr Alison Burell van de leerstoelgroep Algemene agrarische economie had een EurFDA de recente voedselschandalen niet kunnen voorkomen. Er 354s al veel centrale Europese regelgeving, al is die niet honderd procent geharmoniseerd. Een EurFDA had daar weinig aan toegevoegd. En ook als het gaat om het toezicht houden op de voedselproductie, betwijfel ik of zo'n EurFDA veel uitmaakt. De kwaliteit van toezicht wordt bepaald door de kwaliteit van het toezicht ter plekke. Die instanties onder oon paraplu brengen voegt weinig toe.

Burell ziet de wortel van het kwaad niet in een gebrek aan toezicht maar in de economie van het voedsel. In het westen zijn we gewend aan goedkoop voedsel. Er is daarom druk op de industrie om tegen elke prijs zo goedkoop mogelijk te produceren. Dat werkt misdrijven zoals in Belgiƫ in de hand.

Ook volgens dr Thomas van der Poel van de leerstoelgroep Veevoeding hadden Europese regelgeving en Europees toezicht de dioxinecrisis niet voorkomen. In de voederindustrie zijn veel productstromen met elkaar verweven. Er hoeft ergens maar oon persoon te zitten die het niet zo nauw neemt en de gevolgen zijn wereldwijd merkbaar. Enkele jaren geleden hadden we in Nederland ook al een probleem. In tarwezemelen in varkensvoer bleken zich bestrijdingsmiddelen te hebben opgehoopt. Het spoor leidde toen naar oon Braziliaans bedrijf.

Wat Van der Poel betreft komen de recente voedselaffaires op het conto van enkelingen, niet op dat van de industrie. Regels en controles zijn instrumenten om een sector te controleren. Op enkelingen hebben ze geen effect. Je kunt toch niet elke partij sojaschroot of graan gaan controleren?

De oplossing moet volgens hem niet gezocht worden in een supranationaal lichaam, maar in een betere beheersing van de sector over de productieketens. Je moet weten wat wanneer waar vandaan is gekomen. Pas als je dat overzicht hebt, kun je de schuldigen ter verantwoording roepen.

Prof. Jan Koeman van de sectie Toxicologie kan zich evenmin vinden in de roep om een EurFDA. Ik ben geen voorstander van een nieuwe bureaucratische organisaties. Voor je het weet wordt zo'n organisatie de speelbal van ambitieuze politici die willen scoren en van ambtenaren die hun werkveld willen uitbreiden. Volgens Koeman wordt vergeten dat er al goed functionerende internationale lichamen zijn zoals het Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) en het International Program for Chemical Safety (IPCS). Die organisaties opereren onder de paraplu van de VN. Is een Wereld-FDA niet te hoog gegrepen? Nee, vindt Koeman. We hebben te maken met een wereldprobleem. Daarvoor heb je een wereldoplossing nodig. W.K