Nieuws - 14 september 2006

Niet ‘droef’

In een achterafzaaltje van de Aula kijkt rector magnificus Martin Kropff zijn collegae vol verwachting aan.
‘Nou?’, vraagt Kropff.
Kropff en de andere grote denkers in het zaaltje proberen een nieuwe naam voor de Droevendaalsesteeg te verzinnen. Langs de Steeg verrijst een Onbetaalbaar Kasteel van Baksteen, het toekomstige hoofdkwartier van Wageningen UR. De naam van de steeg is dan wel eeuwenoud, maar niet goed genoeg voor ‘een dynamisch kenniscentrum als dat van Wageningen UR’, aldus de Afdeling Communicatie in een vertrouwelijke nota. ‘De naam ‘Droevendaal’ roept negatieve associaties op. Maar Wageningen UR is niet ‘droef’ of ‘droevig’! Wageningen UR bruist van het leven!’
En daarom mogen de machtigste breinen van WUR broeden op een energieke naam, ook al staat min of meer vast dat het de Life Sciences & Education Single gaat worden.
‘Ik snap dat het in de Wageningse schijndemocratie past als we doen alsof hoogleraren invloed hebben’, gromt Frans Kok, wiens groep op mysterieuze wijze in de rode cijfers is gedoken sinds de nieuwbouw langs de Life Sciences & Education Single is begonnen. ‘Maar dit gebaar is wel erg wrang. Eerst plukken jullie ons kaal omdat jullie je bespottelijk dure kasteeltje moeten bekostigen...’
‘...en nou mogen we jullie helpen met het bedenken van een bezopen naam’, zegt Wim Heijman, die als regionaal-econoom maar ook als medewerker van de kenniseenheid Maatschappij weet hoe het is om door een Centrum uitgebuit te worden.
‘Ik proef een zekere vijandigheid’, klaagt Kropff.
Ivonne Rietjens schraapt haar keel. ‘Martin, een advies’, zegt de toxicologe. ‘Leer Spaans. Laat je gezicht veranderen door een plastisch chirurg. Ga koffie plukken in Guatemala en noem jezelf Juan. Dat bevordert je overlevingskansen als straks in Wageningen de opstand uitbreekt.’
Kok knipt met zijn vingers.
‘Struikrover-steeg’, zegt Kok. ‘Hoe vind je die?’